Verso-kuntoutus (aikuisten kurssi)

 • 5+5+5 vrk 12 kk aikana
 • Kela

Verso-kuntoutuskurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Verso-kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kenelle Verso-kuntoutus on tarkoitettu?

Verso-kuntoutuksen kohderyhmänä ovat mielenterveyden häiriöitä pitkään sairastaneet aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä sekä asiakkaan aktiivisuutta ja osallisuutta voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Verso-kursseille valitaan asiakkaita, jotka ovat sairastaneet pitkään skitsofreniaa ja/tai muita psykooseja, hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti terveydenhuollossa ja lisäksi tarvitaan kuntoutuksellisia toimia. Asiakkaat ovat sairastaneet pitkään vaikeaa tai psykoottista masennusta tai pakko-oireista häiriötä tai toimintakykyä merkittävästi alentavia ahdistuneisuushäiriöitä. Asiakkailla on voimassa oleva hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutuskurssi niveltyy.

Verso-kurssi soveltuu sinulle, jos

 • olet yli 18-vuotias
 • olet sairastanut mielenterveyden häiriötä pitkään ja sinulla on todettu jokin seuraavista:
  • skitsofrenia tai muu psykoosi
  • vaikea tai psykoottinen masennus
  • pitkäaikainen pakko-oireinen häiriö
  • toimintakykyä merkittävästi alentava ahdistuneisuushäiriö
 • pystyt toimimaan riittävän itsenäisesti, esimerkiksi liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ilman jatkuvaa avustamista
 • sinulle on tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka tukee kurssin tavoitteiden saavuttamista.

Verso-kuntoutuksen tavoitteet ja toteutus

Tavoitteet

Verso-kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen.

Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Toteutus

Verso-kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa:

 • ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä
 • monipuolista tekemistä
 • yksilöllisiä haastatteluja
 • tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Verso-kurssi toteutetaan Peurungassa kolmessa jaksossa 5 vrk + 5 vrk + 5 vrk noin puolen vuoden välein.

Kuntoutuskurssin kustannukset ja hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU132 sekä lääkärin B- lausunnon.

 

Lisätietoja

Johanna Helkala

Kuntoutusajanvaraus | Palvelukoordinaattori

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: