Aikuisten tules- ja reumapalvelu

Kenelle tules-, reuma- tai yleissairauksien kuntoutus sopii?

Asiakkaille, joilla on vamma tai sairaus, johon liittyy moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Lisäksi sairaudesta tai vammasta aiheutuu työ-tai opiskelu- ja/tai toimintakyvyn rajoitteita jotka heikentävät suoriutumista arjen ympäristössä.

Asiakkaalla voi olla yksi tai useampi tules-, reuma- tai yleissairaus (esim. hankala nivelrikko, nivelreuma, osteoporoosi, erilaiset niska-selkä-ja niveloireet, leikkausten jälkitilat, vaikeahoitoinen astma tai diabetes).

Toteutus

Asiakkaalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän pystyy liikkumaan Peurungan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Miten haet?

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 sekä liitteeksi lääkärin B-lausunto. Kela vastaa kuntoutuspäätöksistä