Ääreishermo- ja lihassairauksien sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen.
Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa.
Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi ja kuntoutuskäytännöistä.

Mitä ääreis- ja lihassairauksien sopeutumisvalmennus on?

Kelan järjestämät ääreishermosto- ja lihassairauksien sopeutumisvalmennuskurssi toteutetaan moniammatillisen työryhmän toteuttamana ja perustuu hyvään kuntoutuskäytäntöön sekä ajankohtaiseen tietoon kuntoutuksesta, joka asiakas voi siirtää arkeensa.

Itse sairauden hoitovastuu on omassa terveydenhuollossa, sopeutumisvalmennuksen tarkoitus on tukea jo siellä mahdollisesti aloitettuja kuntoutustoimia tai pyrkiä tehostamaan niiden vaikutuksia sekä tukea asiakasta ja hänen läheistään viemään kotiarkeen keinoja, joilla arjessa pärjääminen onnistuisi paremmin.

Sopeutumisvalmennuskurssi toteutuu kahdessa viiden vuorokauden jaksossa, viimeiselle jaksolle on mahdollisuus läheisen osallistua kolmen viimeisen päivän ajalle. Kuntoutus sisältää myös yhteydenoton ennen kurssin alkua sen väliajalla sekä viimeisen jakson jälkeen. Kokonaisuudessaan sopeutumisvalmennuksen kaikki osat toteutetaan kahdeksan kuukauden aikana.

Kenelle?

Ääreishermosto- ja lihassairauksien kurssit ovat kohdennettu seuraavasti:

 • lihassairauksia sairastavat (esim. tulehdukselliset lihassairaudet)
 • ääreishermostosairautta sairastavat (esim. polyneuropatia, Guillain-Barrèn syndrooma, monihermosairaudet tai yhden hermon sairaudet)
 • myastenia gravista (MG) sairastavat

Kurssille osallistuvat asiakkaat voivat olla työelämässä, palaamassa työelämään, opiskella tai eläkkeellä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on asiakkaan tavoitteiden kautta ohjata kuntoutuksen toteutusta, kuntoutus pyritään nivomaan osaksi asiakkaan arkea yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa sekä mahdollistaa vertaistuen saaminen.

Sopeutumisvalmennuksessa saat:

 • tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin
 • apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen

Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi ja kuntoutuskäytännöistä.

Toteutus

Kurssin toteutus:

 • kahdessa viiden vuorokauden jaksossa
 • päätösjaksolla on läheisen mahdollisuus osallistua kolmen viimeisen kuntoutuspäivän ajaksi.
 • Kurssin aikana järjestetään tarpeenmukainen avustus asiakkaille.

Kurssi sisältää mm.

 • tietopaketteja
 • keskusteluja
 • toiminnallisia harjoitteita terveisiin elämäntapoihin liittyen, ravitsemukseen liittyen, sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen elämään liittyen, sairauteen sopeutumiseen liittyen sekä liikuntaan ja fyysiseen aktivointiin liittyen.
 • Ohjelmaa täydennetään henkilökohtaisilla aloitus- ja loppupalavereilla ja tarpeenmukaisilla yksilökäynneillä.

Kuntoutuskurssin kustannukset ja hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden.

Kela myöntää kuntoutusrahaa, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua) ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

Kuntoutukseen hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta, joka myös opastaa kuntoutuskurssin valinnassa. Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

 • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
 • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 132 tai KU 104, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon