TAITO-kuntoutus | Pitkäaikaistyöttömille

TAITO-kuntoutus on tarkoitettu mm. niille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työelämään pääsemiseksi tai työllistymiseksi.

TAITO-kuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työelämään pääsemiseksi, työllistymiseksi, työelämässä jatkamiseksi tai ammatillisen suunnitelman etenemiseksi.

Taito-kuntoutus on suunniteltu tilanteeseen, jossa sairaus tai vamma vaikeuttaa asiakkaan pääsyä työelämään tai opiskelemaan tai niissä jatkamista.

Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä työharjoittelua.

Voit hakea Taito-kuntoutusta, jos olet 18–64-vuotias ja tarvitset tukea

 • työhön pääsemiseksi tai työssä jatkamiseksi
 • opiskelemaan pääsemiseksi tai opiskelun jatkamiseksi
 • ammatillisen suunnitelmasi edistämiseksi.

TAITO-kuntoutus on kohdennettu asiakkaille, joilla on:

 • sairaus tai
 • vamma

Sekä lisäksi jokin seuraavista:

 • työtön työnhakija
 • syrjäytymisvaarassa
 • ammattiala tai koulutus on epäselvä

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on saada ymmärrystä, miten itse voi vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn sekä omaan hyvinvointiin.

Voimavarojen lisääntymisen kautta saadaan tuettua ammatillisen suunnitelman eteenpäin viemistä.

Kuntoutuksen aikana tehdään verkostoyhteistyötä kuntoutujan kanssa toimivien yhteistyötahojen kanssa.

Toteutus

Taito-kuntoutuksessa yhdistyvät:

 • yksilökuntotutusta
 • ryhmäkuntoutusta
 • työharjoittelua.

Taito-kuntoutus toteutetaan yleensä 15 kuukauden aikana.  Taito-kuntoutuksessa saat itsellesi oman ohjaajan, joka on tukenasi koko kuntoutuksen ajan.

Sisältö

Taito-kuntoutus sisältää

 • 6–16 yksilöllistä tapaamista
 • 17–20 päivää ryhmäkuntoutusta
 • 50–70 päivää työharjoittelua.

Taito-kuntoutus sisältää aloitusjakson, työharjoittelujakson, syventävän jakson ja päätösjakson.

TAITO-kuntotutukseen hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta.

Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU101 sekä lääkärin B- lausunnon.

Olemme Sinuun yhteydessä aikataulujen sopimiseksi, kun kuntoutuspäätöksesi saapuu Peurunkaan.