Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Kenelle?

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi vaikuttavia tekijöitä. Yksilöllisissä keskusteluissa saat tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma auttaa sinua suuntaamaan työelämään tai jatkamaan siellä. Saat tarvittaessa tukea myös lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu nuorille sekä aikuisille työikäisille.

  • Jos olet alle 30-vuotias, voit olla suoraan yhteydessä Kelaan kuntoutuksen myöntämiseksi.
  • Yli 30-vuotiailla hakijoilla pitää olla myös lääkärin B-lausunto haettaessa ammatillista kuntoutusselvitystä.

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos täytät seuraavia kriteereitä:

  • työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
  • tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi vaikuttavia tekijöitä.

Yksilöllisissä keskusteluissa saat tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma auttaa sinua suuntaamaan työelämään tai jatkamaan siellä.

Saat tarvittaessa tukea myös lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Tavoitteet

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan asiakkaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet moniammatillisessa työryhmässä ja selvityksen lopputuloksena on tuottaa yksilöity ammatillinen kuntoutussuunnitelma
kuntoutusvaihtoehtoineen asiakkaan, työryhmän ja tarvittavien verkostojen kanssa yhteistyössä.

Suunnitelmassa on arvioituna millaista tukea tarvitaan työelämässä jatkamiseksi, työelämään palaamiseksi tai sinne siirtymiseksi.

Moniammatillinen työryhmä

Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana asiakas tapaa lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän, työelämän asiantuntijan sekä muita erityistyöntekijöitä tarpeen mukaan (esim. fysioterapeutin ja toimintaterapeutin).

Toteutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa:

  • Alkuvaiheen kesto on maksimissaan 3 vuorokautta
  • Jatkovaiheen kesto on maksimissaan 7 vuorokautta.

Tämän jälkeen seurataan suunnitelman etenemistä joko käynneillä Peurungassa tai puhelinyhteydenottoina.

Kuntoutuksen toteutus aikatauluineen suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntotutukseen hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU101(ammatillinen kuntoutus) sekä liitteeksi lääkärin B-lausunto.

Kela vastaa kuntoutuspäätöksistä.