Aikuisten neurologinen palvelu

Kenelle aikuisten neurologinen kuntoutus on tarkoitettu?

Asiakkaille, joilla on neurologinen vamma tai sairaus, johon liittyy moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Lisäksi sairaudesta tai vammasta aiheutuu työ-tai opiskelu- ja/tai toimintakyvyn rajoitteita jotka heikentävät suoriutumista arjen ympäristössä.

Asiakkaalla voi neurologisen sairauden tai vamman lisäksi olla muita sairauksia, jotka vaikuttavat neurologisen kuntoutuksen tarpeeseen.

Toteutus

Asiakkaalla tulee olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän pystyy liikkumaan Peurungan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Miten haet?

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 sekä liitteeksi lääkärin B-lausunto. Kela vastaa kuntoutuspäätöksistä