Kiila-kuntoutus | Työelämässä oleville

Onko organisaatiossasi työntekijöitä, joiden työkyky on heikentynyt tai jotka kokevat kuormittumista? Kiila-kuntoutuskurssi tarjoaa sinulle ja / tai organisaatiollesi mahdollisuuden auttaa heitä jatkamaan työelämässä. Samalla edistät henkilöstön työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä

Mitä KIILA-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

KIILA-kuntoutus on työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitettynä

 

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä.
Kuntoutusprosessiin osallistuvat tiiviisti kuntoutuja, työnantaja ja työterveyshuolto.

Ryhmämuotoinen KIILA-kuntoutus, max. 8 kurssilaista.
KIILA-kuntoutus, jossa sekä ryhmämuotoista kuntoutusta että yksilöllistä osuutta. Max. 5 kurssilaista.

Kuntoutus toteutetaan 1 – 1,5 vuoden kuluessa. Työterveyshuolto, yritys tai ammattiliitto voi hakea KIILA- kuntoutuskurssia Kelalta.

Me Caverionilla toivomme, että yhteistyö työhyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa on sujuvaa, viestintä ja informaatio kulkee hyvin ja matalalla kynnyksellä, ja että meidän toiveitamme pystytään huomioimaan joustavasti. Peurunka valikoituu meillä kohteeksi usein sen vuoksi, että me olemme tyytyväisiä palvelun laatuun, kuntoutujat ovat toistuvasti tyytyväisiä, ja yhteistyömme sujuu kaikin puolin.

 

Anne Hautamäki

työhyvinvoinnin asiantuntija, Caverion

KIILA-kuntoutukseen hakeminen ja kustannukset

Kuntoutukseen hakeminen

Ryhmämuotoinen KIILA-kurssi

Työterveyshuolto, yritys, organisaatio tai ammattiliitto voivat hakea KIILA- kuntoutuskurssia Kelalta omille työntekijöilleen / jäsenilleen.

Yksilöllinen KIILA-kurssi (toteutus ryhmässä)

Yksittäiset työntekijät tai yrittäjät voivat hakea kuntoutukseen suoraan Kelan kautta.

Hakemista varten Kelalle tulee toimittaa:
• hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 101
• esimiehen kanssa täytetty kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU 200
• hoitavan lääkärin laatima B-lausunto

Kustannukset

  • Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden.
  • Kelalta voit hakea kuntoutusrahaa ja matkakorvausta kuntoutuksen ajalle.
  • Lisätietoja saat Kelalta.

Miksi valita Kiila-kuntoutuskurssi?

Työkyvyn palautuminen ja edistäminen

Kiila-kurssin tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kiila-kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa tilannetta yhdessä Peurungan asiantuntijoiden, oman työterveyshuollon ja työnantajan tuella. Tällä yhteistyöllä mahdollistetaan konkreettiset toimenpiteet jatkoon.

Räätälöity lähestymistapa

Jokainen organisaatio ja työ on erilaista, ja nämä huomioidaan kuntoutusprosessia suunniteltaessa. Kiila-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusprosessiin osallistuvat kuntoutujan lisäksi työterveyshuolto sekä työnantaja. Ryhmämuotoiselle KIILA-kurssille osallistuvat vain oman oraganisaation jäsenet/työntekijät.

Asiantuntijoiden tuki

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti.

Ei ole väliä, onko kyseessä yksittäinen työntekijä tai kokonainen ryhmä, Kiila-kuntoutuskurssi on ratkaisu työkyvyn haasteisiin.
Yhdessä voimme vaikuttaa!

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Vaihe 1: Päätös

Asiakas saa kuntoutuspäätöksen Kelalta.

1 kk päätöksestä:
Suunnittelukokous, johon osallistuu myös työnantaja ja työterveyshuolto.

Vaihe 2: Kuntoutujan tilanteen arviointi

4-5 kk suunnittelukokouksesta:

  • 1 avopäivä
  • Työpaikkatapaaminen etänä tai työpaikalla. Työnantaja mukana.

Ennen seuraava vaihetta 1-5 yksilöllistä valmennustapaamista.

Vaihe 3: Ryhmäjaksot

Ensimmäinen ryhmäjakso 2kk:n kuluttua tilannearviosta.

  • Jaksot: 5 + 5 + 3 vrk
  • Yhteistyökokous, jossa mukana työnantaja ja työterveyshuolto.

Vaihe 4: Päätösosa

2 kk:n kuluessa viimeisestä tapaamisesta.

  • 1 käyntikerta, mukana työnantaja ja työterveyshuolto.
ASIAKASREFERENSSI

Lue Caverionin kokemuksista!

Kiila-kuntoutusryhmiä meidän henkilöstöstämme kootaan yksi tai kaksi vuodessa. Kiila-kuntoutukseen osallistuakseen työntekijän tulee täyttää tietyt lääketieteelliset kriteerit, joten ryhmiä kootaan aina tarpeen mukaan. Kuntoutuksen lisäksi tarjoamme joka vuosi tyypillisesti kaksi kuntoremonttikurssia, johon pääsee osallistumaan ilman, että taustalla on mitään erityistä vammaa tai vaivaa, sillä kurssien rooli on ennemminkin ennaltaehkäisevä.

Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija, Caverion

Kiila-kuntoutus on toimiva apu 2020-luvun työkyvyn tukemiseen – tämän vuoksi sen tulisi kiinnostaa myös työnantajaa 

Lue lisää