Kiila-kuntoutus on toimiva apu 2020-luvun työkyvyn tukemiseen – tämän vuoksi sen tulisi kiinnostaa myös työnantajaa 

Yhä dynaamisemman ja stressaavamman työelämän myötä myös työntekijöiden työkyvyn heikkenemisen taustalla vaikuttaa olevan aiempaa monisyisempiä ongelmia. Koska työkykyhaasteet ovat entistä moniulotteisempia, niiden purkaminenkin edellyttää varsinaisten juurisyiden selvittämistä.  

Riittävän syväluotaavaan itsetutkiskeluun tai analysointiin ei arjesta kuitenkaan yleensä löydy resursseja, jolloin työkyvyn tukemiselle on syytä tehdä tilaa.  

Tässä artikkelissa kerromme Kiila-kuntoutuksesta työkyvyn tukemisen työkaluna: 

 • Mikä Kiila-kuntoutus on?  
 • Kiila-kuntoutuksen hyödyt työpaikalla – miksi työnantajan kannattaa olla kiinnostunut? 
 • Kiila-kuntoutuksen hyödyt työntekijän näkökulmasta 
 • Kiila-kuntoutus ei ole ainoa vaihtoehto: tiesitkö myös näistä muista kuntoutusvaihtoehdoista? 
 • Yksilö voi aina valita myös omakustanteisen kuntoutuksen  
 • Työnantaja tai työntekijä – pohditko kysymyksiä kuntoutukseen liittyen? 

Mikä Kiila-kuntoutus?

Kiila-kuntoutus on Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työkykyä ja tukea heidän pysymistään työelämässä.  

Kiila-kuntoutuksen kriteerit kuntoutujalle: 

 • Osallistujan tulee olla alle 67-vuotias sekä työsuhteessa tai toimia yrittäjänä. 
 • Työkyvyn heikkeneminen on todettu työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa. 
 • Osallistuja on jo saanut apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta tuki ei ole ollut riittävää. 

Kiila-kuntoutuksessa korostetaan vahvaa yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, jotta kuntoutuksesta saatu hyöty siirtyy konkreettisesti työpaikalle ja tukee työntekijän pitkän aikavälin hyvinvointia ja työkykyä. 

Kiila-kuntoutus Peurungassa 

Kela-kustanteinen Kiila-kuntoutus tarjoaa työnantajanäkökulmasta konkreettisia hyötyjä, kuten väheneviä sairauspoissaoloja, pitkän aikavälin parempaa hyvinvointia ja tuottavuutta.  

Tähän Kiila-kuntoutuksen edut perustuvat:  

 1. Kiila-kuntoutuksen räätälöitävyys ja monialainen tuki oivalluttaa kuntoutujaa ja saa hänet työskentelemään oman hyvinvointinsa eteen.  Kuntoutujan rooli ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan aktiivinen toimija.  
 2. Työkyvyn ja hyvinvoinnin koheneminen näkyy arjessa vähentyneinä sairauspoissaoloina ja parantuneena tuottavuutena. Pitkän aikavälin työkyvyn tukeminen ja esimerkiksi työnkuvan muokkaaminen lisäksi parantavat sitoutuneisuutta organisaatioon. 
 3. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa varmistaa, että kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen toteutetut toimenpiteet tukevat työntekijän terveyden lisäksi myös työnantajatahon tarpeita. 

Miksi Peurunka on erinomainen paikka kuntoutua?  

 ”Viime vuosina motivaatio itsensä hoitamiseen ja huoltamiseen on työntekijöidemme keskuudessa selvästi kasvanut, ja Caverion työnantajana haluaa olla tukemassa tätä toivottua kehityssuuntaa. Puhumme paljon siitä, että hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen ihmisen oma ratkaisu mutta yritys haluaa olla siinä apuna ja tukena. Uskomme, että tämäkin on osaltaan vaikuttanut työntekijöidemme motivoituneisuuteen ja sitoutuneisuuteen kuntoutusten sekä kuntoremonttikurssien kohdalla.” Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija, Caverion 

Lue kuntoutuksen asiakastarina: Caverion Oy 

Kiila-kuntoutuksen hyödyt kuntoutujan näkökulmasta

Kiila-kuntoutuksen kuntoutusjakso ja seurantatapaamiset tarjoavat moniammatillista tukea. Kattavan ja tarpeeseen räätälöitävän tuen avulla kuntoutujan fyysinen ja henkinen hyvinvointi puolestaan kohenee, mikä vaikuttaa positiivisesti työssä jaksamiseen. Tämä on kuntoutuksen ensisijainen päämäärä ja kuntoutujan tärkein hyöty oman arjen näkökulmasta. 

Kiila-kuntoutuksessa tärkeää on kuntoutujan itsensä oivalluttaminen, kuinka askeleet kohti parempaa työkykyä onnistuvat. Kuntoutuminen ei siis tapahdu ulkopuolelta käsin, vaan siihen tarvitaan aina osallistujan itsensä aktiivinen ote ja tämä luo kuntoutujalle myös lisää pystyvyyden tunnetta, kun omassa elämässä ei tarvitse vain matkustaa mukana olosuhteiden uhrina. Oma aktiivinen ote puolestaan tukee pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista, jolloin kuntoutuksen hyödyt kantavat mahdollisimman pitkälle.  

Lisäksi kuntoutuksessa on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Samalle Kiila-kurssille saattaa osallistua muita henkilöitä samasta organisaatiosta tai samalta alalta, jolloin omaan tilanteeseen ja haasteisiin voi saada arvokasta, rinnakkaista näkemystä. Toisaalta taas Kiilan yksilökuntoutuksissa kuntoutuja voi saada virkistävää perspektiiviä ja uutta ajateltavaa täysin eri ammattialoilta saapuvilta kuntoutujilta. 

Tutustu Kiila-kuntoutuksen mahdollisuuksiin Peurungassa 

 

Vuonna 2021 Kelan palautekyselyn keskiarvo Peurungan kuntoutuspalveluiden asiakaslähtöisyydestä oli loistava, 4,64. 

Ota yhteyttä 

Kiila-kuntoutus ei ole ainoa vaihtoehto: tiesitkö myös näistä muista kuntoutusvaihtoehdoista?

Koska Kiila-kuntoutus vaatii pohjalleen tiettyjen kriteerien täyttymisen terveydenhuollon näkökulmasta, se ei ole kaikkeen kuntoutuksen tarpeeseen oikea vaihtoehto. Tiesitkö, että kuntoutuskursseja on kohdennetusti myös näissä teemoissa? 

 • Oras-kuntoutus työssä uupuneille
  ORAS-kuntoutuksen kohderyhmänä yli 18-vuotiaat aikuiset, jotka ovat työelämässä tai väliaikaisesti pois työelämästä sairauslomalla. Asiakkaalla on työkykyä uhkaavia psyykkisiä uupumusoireita, ahdistusoireita, unettomuutta tai lievää masennusta. Lue lisää » 

Lisäksi kuntoutusta löytyy niin sydänsairauksien, diabeteksen, muistisairauksien, reuman ja mielenterveyden teemojen ympäriltä.

Katso kaikki kuntoutuskurssit täältä » 

Yksilö voi aina valita myös omakustanteisen kuntoutuksen

Omakustanteiselle kuntoutukselle ei ole lähtökriteerejä, joten kuntoutusjakson voi ostaa kuka tahansa. Useat omakustanteiset kuntoutujamme ovat olleet työikäisiä, mutta kuntoutus sopii hyvin myös esimerkiksi iäkkäämmän läheisen lahjaksi. Omakustanteinen kuntoutus voidaan räätälöidä oman työkyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen, tai sitten vaikkapa polvileikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen – mahdollisuudet ovat siis monet. 

Kelan kustantaman kuntoutuksen mukaisesti myös omakustanteisessa kuntoutuksessa tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia, ja oleellisinta kuntoutusjakson suunnittelussa on huomioida se, mitä asiakas itse kokee itselleen toimivaksi ja tarpeelliseksi.  

Omakustanteinen kuntoutus Peurungassa voidaan räätälöidä vastaamaan tarkasti yksilön tarpeita ja tavoitteita, mikä takaa tehokkaan ja henkilökohtaisen hoitokokemuksen.  

Tutustu omakustanteisen kuntoutuksen sisältöön 

Työnantaja tai työntekijä – pohditko kysymyksiä kuntoutukseen liittyen?

Jos mietit itse kuntoutukseen lähtöä tai vaihtoehtoisesti työnantajana oman organisaatiosi Kiila-ryhmän kokoamista, ota meihin mahdollisimman pian yhteyttä. Voimme yhdessä pohtia parhaita vaihtoehtoja juuri sinun tarpeisiisi ja autamme sinut eteenpäin! 

Lue lisää Peurungan kuntoutuspalveluista 

 

Ota yhteyttä 

puh. 020 751 6712 (ma-pe klo 8–13) 

kuntoutus@peurunka.fi