Omaishoitajien parikurssi

Kenelle valmennuskurssi on tarkoitettu?

Asiakkaille, jotka hoitavat omaistaan tai läheistään. Sairaudesta tai omashoitajuudesta aiheutuvien kuormitusten seurauksena osallisuus ja suoriutuminen on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Asiakkaalla on uupumisoireita , sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omashoitajuuden jatkumista ja aiheuttavat moniammatillisen kuntoutuksen tarpeen. Asiakkaalla tulee olaa toimintakykyä selviytyä ilamn jatkuvaa avustusta Peurungan tiloissa, on pääosin omatoiminen ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Omashoitajalla ei tarvitse olla kunnan kanssa tehtyä omashoitosopimusta.

Toteutus

Kuntoutuskurssi toteutetaan 5+5+5 vuorokautta 10 kk:n aikana

Miten haet?

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 . Lääkärin lausuntoa ei tarvita. Kela vastaa kuntoutuspäätöksistä.