Kuntoremontit

Peurunka tarjoaa työhyvinvointia tukevia hyvinvointivalmennuksia eli kuntoremontteja, joiden sisällön räätälöimme organisaationne tarpeen mukaan. Hyvässä seurassa ja motivoivassa ympäristössä osallistuja saa lisää kipinää omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen.

Kursseilla käsitellään hyvinvoinnin eri osa-alueita monipuolisesti, painottaen erityisesti yhdessä tilaajaorganisaation kanssa sovittuja teemoja. Kursseja on mahdollista toteuttaa myös hybrid-mallilla, joissa osa kurssipäivistä suoritetaan etänä.

Kuntoremonttikurssin kesto: 

  • 5 + 3 päivää (kurssi + seurantajakso)
  • 3 pv + 1 etäpv + 3 pv
  • räätälöitävissä tarpeenne mukaan, myös etäpäivät mahdollisia

Ryhmäkoko: Sopimuksen mukaan

Kuntoremonttikurssin toteutus:

Kuntoremontti voi sisältää päiviä Peurungassa ja myös osin etätapaamisia. Räätälöimme täysin sisällön ja toteutuksen yrityksen tarpeiden mukaan.

Kuntoremonttikurssin tavoitteet

Kuntoremonttikurssi on ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta.

Kuntoremonttikurssin tavoitteena on:

  • työkyvyn ylläpitäminen
  • työssäjaksamisen tukeminen
  • työkykyä haittaavien oireiden ennaltaehkäisy.

Kelan kuntoutusraha

Työnantaja tai osallistuja voi hakea Kelan kuntoutusrahaa silloin, kun osallistumispäätös on tehty työterveyslakiin perustuen, työterveyden toimesta ennen kurssin alkua.

Muutoin tyypillisesti Kuntoremonttikustannuksista vastaa yritys tai organisaatio.

Mistä kuntoremonttikurssi koostuu?

Kuntoremontin ohjelma rakennetaan hyvinvoinnin eri osa-alueiden ympärille yrityksen toiveiden mukaisesti. Ennen kurssia määritämme yhdessä tavoitteet yrityksen nykytilanteen perusteella ja tämän myötä ohjelman painopiste voi vaihdella.

Kuntoremontin ohjelma sisältää:

  • liikuntaa ja lajikokeiluja
  • tietoiskuja eri aiheista
  • mittauksia ja testejä.

Ja jottei kurssi menisi liialliseksi suorittamiseksi, iltaisin on aikaa esimerkiksi kylpylässä rentoutumiselle.

Kurssien lopuksi asetamme myös tavoitteita tai luomme hyvinvointisuunnitelman, jotta kurssin aikana käsitellyt asiat saataisiin hyötykäyttöön myös arjessa.

Liikunta ja aktiviteetit

Kurssilla hyödynnetään Peurungan tarjoamaa ympäristöä ja upeita fasiliteetteja mm. tutustumalla erilaisiin liikuntamuotoihin ja nauttimalla luonnossa liikkumisesta monipuolisesti. Liikunnallisten osioiden tavoite on kannustaa aktiiviseen elämäntapaan sekä löytää jokaiselle mielekkäitä tapoja nauttia liikunnasta.

Kuntotestit ja mittaukset

Erilaiset kuntotestit ja mittaukset antavat tietoa osallistujan lähtötasosta sekä auttavat määrittämään tavoitteet. Myös tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata mittausten avulla.

Tietoiskut

Yli 50 henkinen asiantuntijajoukkomme mahdollistaa monipuoliset luennot eri hyvinvoinnin teemoista. Valitse esimerkiksi ravintoterapeutin luento terveellisen arkiruoan merkityksestä tai psykologin johtama ryhmäkeskustelu voimavaroista eri elämänvaiheissa.

Kuntoremonttikurssi voidaan teemoittaa

Eri teemojen alle rakennetut kuntoremonttikurssit sisältävät monipuolisesti hyvinvoinnin eri osa-alueiden käsittelyä, pyrkimyksenä tuoda eri näkökulmia arjessa ja työssä jaksamiseen sekä aktiivisuuden lisäämiseen.

Kuntoremonttikurssien teemat

Henkinen hyvinvointi

Sisältö: Painotus henkisessä hyvinvoinnissa ja palautumisessa arjen kuormitustilanteista. Tavoitteena on omien voimavarojen kehittäminen ja monipuolinen hyvinvoinnin ylläpito arjessa.

Henkiseen hyvinvointiin keskittyvässä kuntoremontissa paneudutaan jokaisen yksilön hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Kurssin aikana liikutaan ja huolletaan kehoa monipuolisesti sekä päästään kuulemaan ammattilaisten luentoja mm. ravinnon ja unen merkityksestä. Jokainen asettaa kurssin lopuksi tavoitteita omaan arkeen, jolla pyritään kehittämään osallistujien taitoa tunnistaa omiin voimavaroihin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Vireyttä ja hyvinvointia liikunnasta

Sisältö: yksilölliset terveysmittaukset, henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma, jonka tavoitteena on kannustaa omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Työrytmi voi usein olla yksipuolista ja kuormittavaa, joka yhdessä arjen liikunnan vähyyden kanssa aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksille altistumista. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat aiheuttavat paljon sairauslomapäiviä ja ovat toiseksi yleisin syy joutua ennenaikaiselle eläkkeelle. Valmennuksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan omaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Tasapainoa ja hyvinvointia elämään

Sisältö: mm kuntotestit ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma. Sopii hyvin esim. liikuntaan kannustusta tarvitseville, sydän- ja verisuonisairaille ja diabetesriskiryhmään kuuluville.

Kuntoremontin tavoitteena on elämäntapojen edistäminen terveyttä tukevaan suuntaan. Kurssin tarkoituksena on tunnistaa oma nykyinen tila ja sen riskit terveydelle sekä työkunnolle, motivoida säännölliseen ja vastuulliseen elämäntapojen oppimiseen sekä löytää omasta arjesta niitä voimatekijöitä, jotka tukevat terveellisiä elintapoja.

ASIAKASREFERENSSI

Lue Caverionin kokemuksista kuntoremonttikursseista

Jatkuvan työhyvinvointia edistävän sisäisen työn tueksi Caverion hyödyntää säännöllisesti sekä Kiila-kuntoutuksia että kaikille avoimia, varhaisen vaiheen kuntoutukseksi lukeutuvia kuntoremonttikursseja. Sekä Kiila-kuntoutuksen että kuntoremonttikurssien osalta Caverion on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä muun muassa Peurungan kanssa.

– Kuntoutuksen lisäksi tarjoamme joka vuosi tyypillisesti kaksi kuntoremonttikurssia, johon pääsee osallistumaan ilman, että taustalla on mitään erityistä vammaa tai vaivaa, sillä kurssien rooli on ennemminkin ennaltaehkäisevä.

Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija, Caverion

ARTIKKELI

Lue, miten työyhteisön hyvinvointia ja työkykyä voisi tukea suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti?

– Ei ole väliä onko kirvesmies, lääkäri, sairaanhoitaja, taloushallinnon ihminen tai minkä tahansa muun ammattikunnan edustaja – kyllähän kaikkialla ihmisten jaksamisessa näkyy kiire, vastuut ja kuormittuneisuus, luonnehtii Peurungan fysioterapeutti Kari Saikkonen työelämän tahtia. 

Työhyvinvoinnin tukemiselle on 2020-luvun hyvinvointiyhteiskunnassa erittäin vahva tilaus. Kaikkiin tilanteisiin yksittäinen tyhy-päivä ole välttämättä tehokkain ratkaisu, mutta toisaalta jokainen työntekijä ei ole varsinaista kuntoutustakaan vailla. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Räätälöimme ja suunnittelemme kuntoremonttikurssit organisaationne tarpeen mukaan.

 

Tutustu myös muihin työelämässä olevien kuntoutuspalveluihimme