Veteraanikuntoutus Lotta Svärd-järjestöön kuuluville

LOTTA SVÄRD -järjestöön kuuluvilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta.

Kuntoutus toteutetaan lähettävän tahon kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Toteutus

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä omahoitajaperiaatteella. Kuntoutuksen alussa asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka osallistuu ensisijaisesti kuntoutujan tapahtumiin (esim. tulo- ja lähtöhaastattelut sekä moniammatilliset tiimipalaverit) ja laatii kuntoutujalle tarvittaessa hoitosuunnitelman.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaan-/lähihoitaja ja fysioterapeutti, sekä muita kuntoutustyöntekijöitä tarvittaessa esim. psykologi, sosiaalityöntekijä ja ravitsemusneuvoja.

Miten haet?

  • Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella.
  • Lotta Svärd säätiö lähettää maksusitoumuksen Kuntoutus Peurunkaan.
  • Hakijan tulee itse lähettää lääkärinlausunto Kuntoutus Peurunkaan.
  • Kuntoutus Peurunka kutsuu asiakkaat kuntoutukseen heti, kun paikka on vapaana.

Lisätietoa

Lotta Svärd Säätiöön tulee toimittaa:

  1. Kopio lääkärinlausunnosta tai muu selvitys terveydentilasta, josta ilmenee hakijan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Lääkärinlausuntoa ei palauteta.
  2. Muut mahdolliset lotta-aikoihin liittyvät asiakirjat liitteeksi (esimerkiksi valokopiot valokuvista, lottakurssitodistuksista tai järjestön jäsenkortista). Hakemus voidaan käsitellä myös hakijan kertomuksen perusteella.
  3. Selvitys hakijan saamista muista kuntoutuksista.

Kysy lisää Lotta Svärd Säätiöstä, omasta terveyskeskuksestasi tai Peurungan kuntoutustoimistosta.

Lisätietoja