Tules-kuntoutus | Tuki- ja liikuntaelin sairaille

Tules-kuntoutus, eli Tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavan kuntoutuskurssit on tarkoitettu heille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan tule-sairaus. Asiakkaiden työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, kotona ja/tai muissa arjen toiminnoissa.

Mitä Tules-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kelan järjestämien aikuisten tules-kuntoutuskurssien tarkoituksena on laaja-alaisin menetelmin edistää kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä osallistumista. Kursseja järjestetään työelämässä oleville sekä työelämästä poissa oleville alle ja yli 68-vuotiaille. Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokurssina.

Tules-kuntoutuskurssit Peurungassa

Työelämässä olevien kurssit toteutetaan selkäoireisten, niska/yläraajaoireisten tai alaraaja oireisten kursseina. Työelämästä poissaolevien kursseilla tätä jakoa ei ole.

Kaikilla kursseilla on keskeistä kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen, kivun hallintakeinojen oppiminen, itsehoidon tukeminen, elämänhallinnan vahvistuminen sekä työssä ja arjessa selviytymisen keinojen löytäminen.

Tules-oireiden lisäksi kuntoutuksen tarvetta voi lisätä psyykkinen, sosiaalinen ja toiminnallinen oire tai ylipaino. Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan edistää ja turvata monialaisella ryhmäkuntoutuksella.

Toteutus

Laitosmuotoinen kurssi on kestoltaan 13 vrk, toteutetaan kolmessa jaksossa: 5 vrk + 5 vrk + 3 vrk 9 kk:n aikana.

Kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutujan tarpeiden mukaan. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU132 sekä lääkärin B- lausunnon.

 • Peurungassa tules-kuntoutus keskittyy työ-ja toimintakyvyn edistämiseen. Pääpaino kuntoutuksessa on tukea kuntoutujaa asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutusjaksot sisältävät monipuolisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyä pääosin ryhmätyöskentelynä. Ohjelmasta noin puolet on fyysistä aktivointia.
 • Työryhmään kuuluvat erikoislääkäri, kaksi fysioterapeuttia ja sairaanhoitaja. Lisäksi kurssien toteutukseen osallistuvat psykologi, ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

 • Niska- ja yläraajaoireisten kursseilla ohjelma painottuu erityisesti niskan ja hartia-olkalihasten lihasvoima- ja kestävyysharjoitteluun.
 • Selkäoireisilla ohjelma painottuu yleis- ja lihaskuntoa parantavaan aktiiviseen sekä toiminnalliseen harjoitteluun.
 • Alaraajaoireisilla ohjelma painottuu liikkuvuus, lihasvoima- ja yleiskuntoharjoitteluun sekä toiminnallisiin harjoitteisiin.
 • Työelämästä poissaolevien kursseilla ohjelma painottuu toimintakyvyn edistämiseen edellä mainittujen ohjelmasisältöjen mukaisesti.

1 Alkuvaihe

 • Kuntoutujalla lähetetään Peurungasta kutsukirje ja ennakkokyselylomake kuntoutuspäätöksen saavuttua.
 • Kuntoutusjaksojen välisenä aikana ohjaava työntekijä ottaa yhteyttä kuntoutujaan. Yksilölliset välitehtävät ja omankuntoutussuunnitelman toteuttaminen käytännössä.

2 Aloitusjakso

 • Kuntoutujan tavoitteiden ja suunnitelmientäsmentäminen tavoitekeskusteluin
 • Työryhmän haastattelut, tutkimukset ja testaukset
 • Työskentely kohti tavoitteita käynnistyy: ohjelma sisältää monipuolisesti sekä fyysisiä että psykososiaalisia teemoja
 • Tilannearvio kuluneesta jaksosta

3 Välijakso

 • Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman päivittäminen
 • Monipuolinen ohjelma fyysisistä ja psykososiaalisista teemoista, tarpeen mukaisten erityistyöntekijöidentapaamiset
 • Tilannearvio kuluneesta jaksosta

4 Päätösjakso

 • Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelmanpäivittäminen
 • Monipuolinen ohjelma fyysisistä ja psykososiaalisista teemoista, tarpeenmukaisten erityistyöntekijöidentapaamiset
 • Kuntoutuksen etenemisen ja asetettujen tavoitteidenarviointi
 • Jatkosuunnitelmien tekeminen