KYLPYLÄN VIKATIEDOTE: Korjauksen vuoksi iso, 130 m sininen liukumäki on pois käytöstä. Pahoittelemme tapahtunutta.

Sydänkuntoutus Peurungassa

  • 5+5+5 vuorokautta 9 kk:n aikana
  • Kela

Kelan järjestämien sydänsairauksia sairastavien kuntoutuskurssien tarkoituksena on edistää kuntoutujan työ-ja toimintakykyä, saada tukea elämäntilanteeseensa sekä saada tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. sydänkuntoutuskurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

Kenelle sydänkuntoutus on tarkoitettu?

Kurssit ovat suunnattu sydänsairauksia sairastaville henkilöille, joilla sairauden perusteella aiheutuu moniamma-tillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.
Sydänkuntoutusta järjestetään laitoskursseina työikäisille ja työelämästä poissaoleville.

Kursseja on suunnattu seuraavasti:

1) sepelvaltimotautia sairastavat, joilla on useita riskitekijöitä tai joilla on työ- ja toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire tai jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin tai joille on tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus

2) sydämen vajaatoimintaa sairastavat (esimerkiksi vajaatoimintaa aiheuttava synnynnäinen sydänsairaus, kardiomyopatia tai harvinainen sydänsairaus sekä kuntoutujat, joille on tehty läppäleikkaus)

3) työelämästä poissaolevat alle 68-vuotiaat (kaikki edellä mainitut sairaudet)

4) työelämästä poissa olevat yli 68-vuotiaat sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaasairastavat.

Sydänkuntoutus-kurssin toteutus

Peurungassa järjestettävälle Sydänkuntoutus-kurssille voidaan valita 12 kuntoutujaa.

  • Kurssin pituus 5+5+5 vrk
  • Kurssi toteutetaan Peurungassa
  • Omainen voi osallistua kuntoutukseen 2 vrk keskimmäisellä jaksolla, se tulee merkitä kuntoutushakemukseen

Sydänkuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Sydänkuntoutus-kurssi sisältää muun muassa:

  • ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä
  • monipuolista tekemistä
  • yksilöllisiä haastatteluja
  • tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutuskurssin kustannukset ja hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 sekä liitteeksi lääkärin B-lausunto.

Mikäli kuntoutusta haetaan myös puolisolle tai omaiselle/läheiselle on se kirjattava hakulomakkeeseen ja Kelan kuntoutuspäätöksessä on oltava maininta hänen osallistumisestaan kuntoutukseen.

 

Lisätietoja

Sanna Rossi

Tuotevastaava, työfysioterapeutti

Sydänkurssit 2022-2023

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville, sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville työelämässä oleville kuntoutujille.

Kurssin ajankohdat

31.1.2022 – 4.2.2022

13.6.2022 – 17.6.2022

16.1.2023 – 20.1.2023

Kurssin tunniste 170

Läheisen osallistumisen ajankohta*

16.6.2022 – 17.6.2022

 

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville työikäisille ja eläkeläisille kuntoutujille.

14.2.2022 – 18.2.2022

8.8.2022 – 12.8.2022

23.1.2023 – 27.1.2023

Kurssin tunniste 168

Läheisen osallistumisen ajankohta*

11.8.2022 – 12.8.2022

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville, työelämässä oleville alle 68-vuotiaille ja yli 68-vuotiaille kuntoutujille.

21.3.2022 – 25.3.2022

29.8.2022 – 2.9.2022

20.2.2023 – 24.2.2023

Kurssin tunniste 174

Läheisen osallistumisen ajankohta*

1.9.2022 – 2.9.2022

 

Kurssi on tarkoitettu läppäleikatuille, sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville, työelämässä sekä eläkkeellä oleville kuntoutujille.

28.3.2022 – 1.4.2022

19.9.2022 – 23.9.2022

27.3.2023 – 31.3.2023

Kurssin tunniste 195

Läheisen osallistumisen ajankohta*

22.9.2022 – 23.9.2022

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville, työelämässä oleville kuntoutujille.

30.5.2022 – 3.6.2022

28.11.2022 – 2.12.2022

22.5.2023 – 26.5.2023

Kurssin tunniste 194

Läheisen osallistumisen ajankohta*

1.12.2022 – 2.12.2022

Kurssi on tarkoitettu sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville, sekä työelämässä että eläkkeellä oleville kuntoutujille.

6.6.2022 – 10.6.2022

12.12.2022 – 16.12.2022

12.6.2023 – 16.6.2023

Kurssin tunniste 173

Läheisen osallistumisen ajankohta*

15.12.2022 – 16.12.2022

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville kuntoutujille, jotka ovat työelämässä tai eläkkeellä olevia.

12.9.2022 – 16.9.2022

6.3.2023 – 10.3.2023

28.8.2023 – 1.9.2023

Kurssin tunniste 175

Läheisen osallistumisen ajankohta*

9.3.2023 – 10.3.2023

Kurssi on tarkoitettu läppäleikatuille työelämässä tai eläkkeellä oleville kuntoutujille.

26.9.2022 – 30.9.2022

13.3.2023 – 17.3.2023

25.9.2023 – 29.9.2023

Kurssin tunniste 196

Läheisen osallistumisen ajankohta*

16.3.2023 – 17.3.2023

Kurssi on tarkoitettu läppäleikatuille työelämässä ja eläkkeellä oleville kuntoutujille.

24.10.2022 – 28.10.2022

8.5.2023 – 12.5.2023

23.10.2023 – 27.10.2023

Kurssin tunniste 172

Läheisen osallistumisen ajankohta*

11.5.2022 – 12.5.2022

Kurssi on tarkoitettu sepelvaltimotautia sairastaville työelämässä ja eläkkeellä oleville kuntoutujille.

31.10.2022 – 4.11.2022

24.4.2023 – 28.4.2023

13.11.2023 – 17.11.2023

Kurssin tunniste 171

Läheisen osallistumisen ajankohta*

27.4.2022 – 28.4.2022

Kurssi on tarkoitettu sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia, harvinaista sydänsairautta tai synnynnäistä sydänsairautta sairastaville työelämässä oleville sekä eläkkeellä oleville kuntoutujille.

21.11.2022 – 25.11.2022

29.5.2023 – 2.6.2023

20.11.2023 – 24.11.2023

Kurssin tunniste 193

Läheisen osallistumisen ajankohta*

1.6.2023 – 2.6.2023

Sydänkuntoutus -kurssit Peurungassa 2023 –

Kurssi 435 sepelvaltimotautia sairastaville:

9.1.2023 – 13.1.2023

5.6.2023 – 9.6.2023

8.1.2024 – 12.1.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

8.6.2023 – 9.6.2023

13.2.2023 – 17.2.2023

7.8.2023 – 11.8.2023

12.2.2024 – 16.2.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

10.8.2023 – 11.8.2023

27.3.2023 – 31.3.2023

11.9.2023 – 15.9.2023

18.3.2024 – 22.3.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

14.9.2023 – 15.9.2023

Kurssi 438 läppäleikatuille:

27.2.2023 – 3.3.2023

18.9.2023 – 22.9.2023

26.2.2024 – 1.3.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

21.9.2023 – 22.9.2023

Kurssi 466 muita sydänsairauksia sairastaville:

 14.8.2023 – 18.8.2023

15.1.2024 – 19.1.2024

5.8.2024 – 9.8.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

18.1.2024 – 19.1.2024

Kurssi 439 sepelvaltimotautila sairastaville:

4.9.2023 – 8.9.2023

4.3.2024 – 8.3.2024

9.9.2024 – 13.9.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta

Vuorokausia yhteensä: 2

7.3.2024 – 8.3.2024

Kurssi 440 sepelvaltimotautia sairastaville:

25.9.2023 – 29.9.2023

11.3.2024 – 15.3.2024

16.9.2024 – 20.9.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

14.3.2024 – 15.3.2024

Kurssi 467 sepelvaltimotautia sairastaville:

6.11.2023 – 10.11.2023

13.5.2024 – 17.5.2024

4.11.2024 – 8.11.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

16.5.2024 – 17.5.2024

Kurssi 468 läppäleikatuille

16.10.2023 – 20.10.2023

22.4.2024 – 26.4.2024

7.10.2024 – 11.10.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

25.4.2024 – 26.4.2024

Kurssi 469 muita sydänsairauksia sairastaville:

27.11.2023 – 1.12.2023

20.5.2024 – 24.5.2024

18.11.2024 – 22.11.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta*

Vuorokausia yhteensä: 2

23.5.2024 – 24.5.2024

Kurssin tunniste 553

11.-15.4.2023

2.-6.10.2023

8.-12.4.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta 5.-6.10.2023*

Kurssin tunniste 529

15.-19.5.2023

11.-15.12.2023

6.-10.5.2024

Läheisen osallistumisen ajankohta 14.-15.12.2023*

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: