KYLPYLÄN VIKATIEDOTE: Korjauksen vuoksi iso, 130 m sininen liukumäki on pois käytöstä. Pahoittelemme tapahtunutta.

Kiila-kuntoutus

  • 5+4 vrk 12-18 kk aikana
  • Kela

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen.  KIILA-kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Mitä KIILA-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

KIILA-kuntoutus on alle 67-vuotiaiden ammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutus- tarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty.

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä.
Kuntoutusprosessiin osallistuvat tiiviisti kuntoutuja, työnantaja ja työterveyshuolto.

Ryhmämuotoinen KIILA-kuntoutus, max. 8 kurssilaista.
KIILA-kuntoutus, jossa sekä ryhmämuotoista kuntoutusta että yksilöllistä osuutta. Max. 5 kurssilaista.

Kuntoutus toteutetaan 1 – 1,5 vuoden kuluessa. Työterveyshuolto, yritys tai ammattiliitto voi hakea KIILA- kuntoutuskurssia Kelalta.

KIILA-kuntoutukseen hakeminen ja kustannukset

KIILA-kuntoutukseen hakeminen

Yksittäiset työntekijät tai yrittäjät ja/tai työterveyshuollot voivat hakea kuntoutukseen Kelan kautta, jolloin hakijalla tulee olla:

• hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 101
• esimiehen kanssa täytetty kuntoutuksenammatillinen selvityslomake KU 200
• hoitavan lääkärin laatima B-lausunto

KIILA-kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden. Kela myöntää kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

KIILA-kuntoutus Peurungassa

1

Kuntoutujan tilanteen arviointi

  • Työpaikkakäynti (Työnantaja mukana)
  • 1 avopäivä

2

Toteutus

  • Ryhmäjaksot 5 + 4 vrk, yhteistyökokous, jossa työnantaja ja työterveyshuolto mukana
  • 2-6 yksilöllistä käyntikertaa

3

Päätösosa

  • 1 käyntikerta, työnantaja ja työterveyshuolto mukana

Vuonna 2022 toteutettavat yksilölliset kiila-kurssit:

  1. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 21. – 24.2.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 28.3. – 31.3.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 30.5. – 3.6.2022

Loppujakso Peurungassa: 19. – 22.9.2022

Päätösosa etäpalaverina: 21. – 23.11.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

2. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 21. – 24.3.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 19. – 22.4.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 6. – 10.6.2022

Loppujakso Peurungassa: 19. – 22.9.2022

Päätösosa etäpalaverina: 21. – 23.11.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

3. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 19. – 21.4.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 23. – 27.5.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 1. – 5.8.2022

Loppujakso Peurungassa: 24. – 27.10.2022

Päätösosa etäpalaverina: 12. – 14.12.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

4. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 29. – 31.8.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 3. – 7.10.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 31.10. – 4.11.2022

Loppujakso Peurungassa: 30.1. – 2.2.2023

Päätösosa etäpalaverina: 13. – 15.3.2023 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

5. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 10. – 13.10.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 14. – 17.11.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 16. – 20.1..2023

Loppujakso Peurungassa: 13. – 16.3.2023

Päätösosa etäpalaverina: 15. – 17.5.2023 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

 

 

Lisätietoja

Sanna Rossi

Tuotevastaava, työfysioterapeutti

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: