Kiila-kuntoutus

  • 5+4 vrk 12-18 kk aikana
  • Kela

Onko organisaatiossasi työntekijöitä, joiden työkyky on heikentynyt tai jotka kokevat kuormittumista? Kiila-kuntoutuskurssi tarjoaa sinulle ja / tai organisaatiollesi mahdollisuuden auttaa heitä jatkamaan työelämässä. Samalla edistät henkilöstön työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen.  KIILA-kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Mitä KIILA-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

KIILA-kuntoutus on työelämässä olevien ammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitettynä

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä.
Kuntoutusprosessiin osallistuvat tiiviisti kuntoutuja, työnantaja ja työterveyshuolto.

Ryhmämuotoinen KIILA-kuntoutus, max. 8 kurssilaista.
KIILA-kuntoutus, jossa sekä ryhmämuotoista kuntoutusta että yksilöllistä osuutta. Max. 5 kurssilaista.

Kuntoutus toteutetaan 1 – 1,5 vuoden kuluessa. Työterveyshuolto, yritys tai ammattiliitto voi hakea KIILA- kuntoutuskurssia Kelalta.

KIILA-kuntoutukseen hakeminen ja kustannukset

KIILA-kuntoutukseen hakeminen

V. 2024 alkaen

Ryhmämuotoinen KIILA-kurssi

Työterveyshuolto, yritys, organisaatio tai ammattiliitto voivat hakea KIILA- kuntoutuskurssia Kelalta omille työntekijöilleen / jäsenilleen.

Yksilöllinen KIILA-kurssi (toteutus ryhmässä)

Yksittäiset työntekijät tai yrittäjät voivat hakea kuntoutukseen suoraan Kelan kautta.

Hakemista varten Kelalle tulee toimittaa:
• hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 101
• esimiehen kanssa täytetty kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU 200
• hoitavan lääkärin laatima B-lausunto

KIILA-kuntoutuksen kustannukset

  • Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden.
  • Kelalta voit hakea kuntoutusrahaa ja matkakorvausta kuntoutuksen ajalle.
  • Lisätietoja saat Kelalta.

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Vaihe 1: Päätös

Asiakas saa kuntoutuspäätöksen Kelalta.

1 kk päätöksestä:
Suunnittelukokous, johon osallistuu myös työnantaja ja työterveyshuolto.

Vaihe 2: Kuntoutujan tilanteen arviointi

4-5 kk suunnittelukokouksesta:

  • 1 avopäivä
  • Työpaikkatapaaminen etänä tai työpaikalla. Työnantaja mukana.

Ennen seuraava vaihetta 1-5 yksilöllistä valmennustapaamista.

Vaihe 3: Ryhmäjaksot

Ensimmäinen ryhmäjakso 2kk:n kuluttua tilannearviosta.

  • Jaksot: 5 + 5 + 3 vrk
  • Yhteistyökokous, jossa mukana työnantaja ja työterveyshuolto.

Vaihe 4: Päätösosa

2 kk:n kuluessa viimeisestä tapaamisesta.

  • 1 käyntikerta, mukana työnantaja ja työterveyshuolto.

Kuntoutus toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana ja kuntoutusprosessissa ovat mukana tiiviisti työntekijä, työnantaja sekä työterveyshuolto.

Caverion Oy:llä hyvät kokemukset KIILA-kuntoutuksesta

”KIILA-kurssin mahdollisuudet pidempiaikaiseen vaikuttamiseen ovat hyvät, koska kuntoutukseen on sidottu sekä työterveyshuolto että työnantaja,” työhyvinvoinnin asiantuntija Anne Hautamäki Caverionilta kertoo.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja työelämässä pysymistä. Yksilöllisesti suunniteltu kuntoutuskurssi toteutetaan aina yhteistyössä työpaikan, työterveyden ja Kelan kanssa.

Caverion Oy:n Kiila-kuntoutus

Miksi valita Kiila-kuntoutuskurssi?

Työkyvyn palautuminen ja edistäminen

Kiila-kurssin tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kiila-kuntoutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa tilannetta yhdessä Peurungan asiantuntijoiden, oman työterveyshuollon ja työnantajan tuella. Tällä yhteistyöllä mahdollistetaan konkreettiset toimenpiteet jatkoon.

Räätälöity lähestymistapa

Jokainen organisaatio ja työ on erilaista, ja nämä huomioidaan kuntoutusprosessia suunniteltaessa. Kiila-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusprosessiin osallistuvat kuntoutujan lisäksi työterveyshuolto sekä työnantaja. Ryhmämuotoiselle KIILA-kurssille osallistuvat vain oman oraganisaation jäsenet/työntekijät.

Asiantuntijoiden tuki

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti.

Ei ole väliä, onko kyseessä yksittäinen työntekijä tai kokonainen ryhmä, Kiila-kuntoutuskurssi on ratkaisu työkyvyn haasteisiin.
Yhdessä voimme vaikuttaa!

Lisätietoja

Johanna Helkala

Kuntoutusajanvaraus | Palvelukoordinaattori

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: