KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Kuntoutus, jossa sekä ryhmämuotoista kuntoutusta että yksilöllistä osuutta. Max. 5 kurssilaista.

Vuonna 2020 toteutettavat yksilölliset kiila-kurssit:

  1. Yksilö-Kiilan aikataulu (kurssi täynnä)

Asiantuntijan käyntikerrat:  puhelimitse / skype-palaverina 23.3 – 25.03.2020 välisenä aikana HUOM! Siirretään 22-26.6.2020 kuntoutustoimintojen keskeytymisen vuoksi

Avopäivä Peurungassa: 21.4 – 24.4.2020

Alkujakso: 25.5-29.5.2020

Loppujakso: 14.9 – 17.9.2020

Päätösosa skype-palaverina: 16.11 – 27.11.2020 välisenä aikana

  1. Yksilö-Kiilan aikataulu (kurssi täynnä)

Asiantuntijan käyntikerrat:  puhelimitse / skype-palaverina 18.5 – 20.5.2020 välisenä aikana HUOM! Siirretään 1-5.6.2020 kuntoutustoimintojen keskeytymisen vuoksi

Avopäivä Peurungassa: 15.6 – 18.6.2020 välisenä aikana

Alkujakso: 24.8 – 28.8.2020

Loppujakso: 9.11 – 12.11.2020

Päätösosa skype-palaverina: 13.1 – 15.1.2021 välisenä aikana

3. Yksilö-Kiilan aikataulu (kurssi täynnä)

Asiantuntijan käyntikerrat: 8.6 – 12.6.2020

Avopäivä: 10.8 – 14.8.2020

Alkujakso: 16.11 – 20.11.2020

Loppujakso: 15.2  – 18.2.2021

Päätösosat: 19.4 – 23.4.2021

4. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: 3.8  – 7.8.2020

Avopäivä: 7.9 – 11.9.2020

Alkujakso: 14.12 – 18.12.2020

Loppujakso: 12.4  -15.4.2021

Päätösosat: 14.6 – 18.6.2021

 

 

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Ryhmämuotoinen kuntoutus, max. 8 kurssilaista.

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta. Hakija tarvitsee hoitavan lääkärin laatima B-lausunnon, missä on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi  hakijan tulee täyttää kuntoutushakemuslomake KU 101 ja Kiila-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU 200 (tämä täytetään yhdessä esimiehen kanssa).

Lisätietoja

Sanna Rossi

Tuotevastaava, työfysioterapeutti

Riia Rantasalo

Asiakaspalvelu, kuntoutustoimisto

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: