KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Kuntoutus, jossa sekä ryhmämuotoista kuntoutusta että yksilöllistä osuutta. Max. 5 kurssilaista.

Vuonna 2022 toteutettavat yksilölliset kiila-kurssit:

  1. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 21. – 24.2.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 28.3. – 31.3.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 30.5. – 3.6.2022

Loppujakso Peurungassa: 19. – 22.9.2022

Päätösosa etäpalaverina: 21. – 23.11.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

2. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 21. – 24.3.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 19. – 22.4.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 6. – 10.6.2022

Loppujakso Peurungassa: 19. – 22.9.2022

Päätösosa etäpalaverina: 21. – 23.11.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

3. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 19. – 21.4.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 23. – 27.5.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 1. – 5.8.2022

Loppujakso Peurungassa: 24. – 27.10.2022

Päätösosa etäpalaverina: 12. – 14.12.2022 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

4. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 29. – 31.8.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 3. – 7.10.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 31.10. – 4.11.2022

Loppujakso Peurungassa: 30.1. – 2.2.2023

Päätösosa etäpalaverina: 13. – 15.3.2023 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

5. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat: etäpalaverina /puhelinpalaverina 10. – 13.10.2022 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 14. – 17.11.2022 välisenä aikana

Alkujakso Peurungassa: 16. – 20.1..2023

Loppujakso Peurungassa: 13. – 16.3.2023

Päätösosa etäpalaverina: 15. – 17.5.2023 välisenä aikana

Kuntoutuksen ajalle sovitaan yksilöllisiä käyntikertoja 2 – 6 em. lisäksi.

 

 

KIILA-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen olennaisena osana on yhteistyö työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Ryhmämuotoinen kuntoutus, max. 8 kurssilaista.

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta. Hakija tarvitsee hoitavan lääkärin laatima B-lausunnon, missä on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi  hakijan tulee täyttää kuntoutushakemuslomake KU 101 ja Kiila-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU 200 (tämä täytetään yhdessä esimiehen kanssa).

Lisätietoja

Sanna Rossi

Tuotevastaava, työfysioterapeutti

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: