Sotaveteraanien työlle suuri kiitos Peurungan 50-vuotisjuhlissa

Kuvassa vasemmalta: Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heikki Karhu, Korsuveljien Kuntouttamislaitoksen kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja Hannu Koskinen sekä Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan toiminnanjohtaja Panu Hulkkonen.

 

Mediatiedote 7.6.2024

Sotaveteraanien työlle suuri kiitos Peurungan 50-vuotisjuhlissa

”Työpanoksen lisäämisen tarve nostaa näyttämölle aivan erityisesti kuntoutuksen”, huomautti europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen juhlapuheessaan.

”Peurungan johtajat ovat olleet visionäärisiä, määrätietoisia ja rohkeita, mikä on mahdollistanut keskuksen uudistumisen ja selviytymisen eri aikakausien haasteissa”, totesi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist videotervehdyksessään.

Peurunka juhlisti arvokkaasti 50-vuotista taivaltaan perjantaina 7. kesäkuuta. Laukaan Peurungassa järjestettyyn juhlatilaisuuteen osallistui runsaat 150 kutsuvierasta.

Juhlapäivän aluksi Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan edustajat istuttivat tammen Peurunkajärven ranta-alueelle kunnianosoituksena Korsuveljesten Kuntouttamislaitoksen kannatusyhdistys ry:n perustaneille sotien 1939–1945 veteraaneille. Tammen viereen asetetussa muistolaatassa todetaan ytimekkäästi: ”Sotaveteraanit olivat suomalaisen sisun ja sitkeyden perikuvia”.

Tammen istuttamisella on tärkeä symbolinen merkitys, sillä veteraanien 1960-luvulla tekemän pohjatyön ansiosta Peurunka on kasvanut valtakunnallisesti merkittäväksi kuntoutuksen, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan keskukseksi.

 

Tammen istutuksen jälkeen juhlatilaisuus Peurunka Areenalla

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist muistutti veteraanien kuntoutuksen merkityksestä videotervehdyksessään.

– Alun perin Peurunka keskittyi erityisesti sotaveteraanien kuntoutukseen. Sotiemme veteraanien yli kaksi miljoonaa kuntoutus- ja virkistysvuorokautta olivat pitkään instituution keskeinen, korvaamaton tehtävä. Voimme kaikki olla erityisen ylpeitä ja kiitollisia tästä osuudesta ja aikakaudesta Peurungan toiminnassa. Minäkin tiedän Peurungan hengen, joka on ollut Peurungassa vuosikymmenet muutoksista huolimatta ja sen hengen tekee henkilökunta ammattitaidollaan ja palvelualttiudellaan. Bergqvist totesi.

Europarlamentaarikko, ministeri Mauri Pekkarinen esitti kiitoksen ja kunnioituksen osoituksen koko veteraanisukupolvelle, kaatuneiden muistolle ja omaisille sekä veteraaneille, miehille ja naisille, jotka sodan jälkeen rakensivat tämän maan. Hän painotti kuntoutuksen merkitystä myös nykyisessä tilanteessa, jossa ikääntyvien osuus Suomessa kasvaa, mutta syntyvyys on Euroopan alhaisimpia.

– Sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ikääntymisen kustannukset ovat kasvaneet suurista menoeristä eniten. Ratkaisu ei voi olla mielestäni se, että tingitään siitä, mitä hyvinvointilupauksena olemme esimerkiksi ikääntyville ihmisille luvanneet. Muutos on saatava asetelman molemmilla puolilla: talouskasvuun on saatava vauhtia ja palvelujärjestelmään kustannustehokkuutta, Pekkarinen totesi.

Pekkarinen painotti, että työssä jaksamiseen, kuntoutukseen, erityisesti sen laatuun, on satsattava entistä enemmän. Tämä tarkoittaa sekä työllisyysasteen nostamista, elämänikäisen työssäoloajan jatkamista ja myös hallittua työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

– Tavoitteena tulisi olla työurien reipas jatkaminen ja ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen hidastaminen. En aja näin sanoen sairaita työhön, vaan sen varmistamista, että periaatteessa työhön pystyvät myös käytännössä työssä jaksaisivat ja viihtyisivät. Rahoitusvastuu on kaikilla: valtiolla eli Kelalla, vakuutuslaitoksilla ja työnantajilla sekä kansalaisilla itsellään, Pekkarinen huomautti ja jatkaa vielä: Haluan vielä kiittää Peurunkaa pitkään johtanutta sosiaalineuvos Hannu Koskista merkittävästä työstä Peurungassa ja koko Keski-Suomessa.

 

Menneiden muistelua ja tulevaisuuden visiointia

Juhlaan toivat tervehdyksensä Sotaveteraaniliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Hannu Liimatainen, Kansaneläkelaitoksen johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut Ma-Ran hallituksen puheenjohtaja Iris Mäkinen, Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen ja Jyväskylän yliopiston vararehtori Henrik Kunttu.

Laukaan kunnalla oli alkuvaiheessa tärkeä rooli hankkeen mahdollistajana, kun se ensin vuokrasi ja myöhemmin lahjoitti Pölkinahon entisen lastenkodin ja sen maa-alueet kuntoutuskeskuksen perustamiseksi 1960-luvun lopulla.

– Laukaa tunnetaan Peurungasta – se on loistava laukaalainen brändi ja suuri työnantaja. Matka on ollut melkoinen presidentti Urho Kekkosen ja kuntoutuksen ajoilta kuntoilu-, keikka- ja kulttuurimatkailukohteeksi, kuten olemme voineet nähdä esimerkiksi John Smith Rock Festivalista, totesi juhlatervehdyksessään Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Hallinnollisesti Peurungan toiminnasta vastaavat tänä päivänä Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja sen tytäryhtiö Peurunka Oy. Säätiö edistää kuntoutumisen kehittämistä tukemalla aihepiiriin liittyvää tutkimustyötä ja omistaa Peurungan maa-alueet ja kiinteistöt. Tärkeä yhteistyökumppani tutkimustyössä on Jyväskylän yliopisto. Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakavat niin sanotun JYPE-yhteistyön tiimoilta vuosittaista tutkimusmäärärahaa.

– Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja toteuttaa soveltavaa monitieteistä tutkimusta, joka kohdistuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja terveyteen sekä kuntoutukseen liittyvien menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen. Meillä on yhteinen, iso tehtävä hakea tutkimukseen pohjautuvia toimintamalleja väestömme nopeasti ikääntyessä niin, että mahdollisimman moni meistä säilyttää toimintakykynsä vuosien karttuessa, Jyväskylän yliopiston vararehtori Henrik Kunttu totesi tervehdyksessään.

Peurunka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kaisla muistutti jatkuvan uudistumisen merkityksestä.

– Viime vuonna liikevaihtomme oli 15,6 miljoonaa euroa, josta noin 30 prosenttia muodostui kuntoutuksesta ja 70 prosenttia muusta liiketoiminnasta. Ne kuntoutuslaitokset, jotka eivät 20 viime vuoden aikana ole uudistuneet, ovat kadonneet kartalta. Selviytyäksemme voittajina meidän on oltava viiden vuoden kuluttua Suomen monipuolisin Spa ja Hyvinvointi Resort. Mikään muu kuin muutos ei ole ikuista, ja me olemme riittävän rohkeita uudistumaan, Kaisla visioi ja jatkaa: – Vuosikymmenet on Peurungassa ollut oma Peurunkahenki sekä upea, vertaansa vailla oleva henkilökunta, suuri kiitos teille. Tästä on hyvä jatkaa.

Tammen istutuksen yhteydessä esiintyivät Laukaan mieslaulajat.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallituksen puheenjohtaja Markku Seppä

Juhlatilaisuuden juotajana Tommi Soidinmäki

Juhlapuhujana Europarlamentaarikko, ministeri Mauri Pekkarinen

Juhlassa esiintyi VOX Aurea, kuoronjohtajana FT Sanna Salminen

Sotaveteraaniliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Hannu Liimatainen

Kansaneläkelaitoksen johtava ylilääkäri Janne Leinonen

Matkailu- ja Ravintolapalvelut Ma-Ran hallituksen puheenjohtaja Iris Mäkinen

Laukaan kunta, kunnanjohtaja Linda Leinonen

Jyväskylän yliopiston vararehtori Henrik Kunttu

Peurunka tänään ja huomenna, Peurunka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kaisla

Juhla päättyi kahvitarjoiluun.

Lisätietoja:

Markku Seppä

hallituksen puheenjohtaja