Peurunka 50-vuotta : Menestyvän yrityksen takana on hyvinvoiva henkilöstö

Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on menestyvän yrityksen keskeisin tekijä. Hyvinvointiin sijoittaminen kannattaakin nähdä yrityksissä investointina, sillä henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on tutkimusten mukaan todettu tulevan moninkertaisena takaisin, kertoo Sari Liimatainen, Kylpylä- ja hyvinvointipalveluiden johtaja.

Artikkeli on julkaistu Peurungan 50.v juhlajulkaisussa. Kirjoittaja Sari Liimatainen on Peurungan kylpylä- ja hyvinvointipalveluiden johtaja.

Peurunka 50-vuotta : Menestyvän yrityksen takana on hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat työn sisältö, työympäristö, työyhteisö, työn johtaminen ja työntekijän oma terveys ja osaaminen.

Työhyvinvoinnilla on paljon positiivisia vaikutuksia – se lisää työn tuottavuutta, työssä viihtymistä ja työkykyä. Työhyvinvointi ei synny itsekseen, vaan sen edistäminen edellyttää työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä ja sitoutumista. Työnantajan vastuulla on luoda edellytykset työhyvinvoinnille, kuten huolehtia työturvallisuudesta, työterveyshuollosta, työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijän vastuulla taas on huolehtia omasta työkyvystään, osaamisestaan ja työssä jaksamisestaan. Lisäksi työyhteisöllä on suuri merkitys; hyvä ilmapiiri, avoin viestintä, yhteinen tavoitteenasettelu ja palautteenanto edistävät työhyvinvointia. Peurungassa on toteutettu työhyvinvointia tukevia ja edistäviä palveluita jo 90-luvun alusta saakka. Peurungan työhyvinvointipalveluiden avulla työyhteisöön tuodaan kaivattua yhteistä tekemistä, käsitellään hyvinvoinnin teemoja ja kehitetään motivoivaa ilmapiiriä. Kevyimmillään se voi tarkoittaa innostavaa asiantuntijaluentoa kokouspäivän yhteydessä ja laajimmillaan pitkäkestoista hyvinvointivalmennusta koko henkilöstölle. Hyvinvoinnin hyödyt näkyvät etenkin sairauspoissaolojen vähenemisenä, työn tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden kasvuna sekä työhön sitoutuneempina työntekijöinä. Työhyvinvoinnin kehittämisen taustalla on hyvä olla tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja, ja hyvinvoinnin muutoksia kannattaa tarkastella myös pidemmällä aikavälillä.

Tyhy-päivä tiimiyttää ja sitouttaa

Yleisin syy työhyvinvointi- eli tyhy-päivän järjestämiselle on työyhteisön tiimiyttäminen ja työntekijöiden sitoutuneisuuden lisääminen – etenkin 2020-luvun alun pandemiavuosien jälkeen. Työhyvinvointi ja keskinäinen luottamus ovat tärkeitä osia jokaisen organisaation menestymisessä, ja niitä voidaan tukea monella eri tavalla. Tarvittaessa hyvin suunniteltu ja toteutettu tyhy-päivä tarjoaa alkusysäyksen myös työyhteisön haasteiden ratkaisemiselle. Viime vuosina Peurungan suosituimmat tyhy-päivät ovat muodostuneet yhden päivän mittaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka rakentuvat kokouksista ja luennoista. Päivän päätteeksi nautitaan usein yhteisestä aktiviteetista, jonka yritys valitsee. Suosituimpia lajeja ovat yhteistyötaitoja ja tiimihenkeä vahvistavat tiimikarkelot, riistarastit ja maanpuolustusmainen liikunta. Myös jousiammunta, keilaus ja erilaiset kehoa ja mieltä rauhoittavat ja rentouttavat kehonhuoltotunnit ovat yleisiä valintoja. Tyhy-päivä tai hyvinvointivalmennus voivat antaa uuteen lajiin tutustumisen myötä sysäyksen myös liikunnan säännölliselle harrastamiselle.

Hyvinvointia liikunnasta

Liikunnalla on tutkitusti todettu olevan lukuisia suotuisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. Liikunta ehkäisee ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, vähentää istumisen haittoja ja lisää jaksamista ja voimavaroja. Peurungan monipuolisesta aktiviteettitarjonnasta löytyy varmasti kaikille jotain. Luonnossa ja ulkona viihtyvät voivat vuokrata käyttöönsä tai ostaa opastetun eFatbike-, SUP-lauta-, lumikenkä tai kanoottiretken. Sisäliikunnasta kiinnostuneille tarjontaa on rauhallisista kehonhuoltotunneista rytmikkäisiin tanssitunteihin, voimaa lisääviin lihaskuntotunteihin sekä hikisiin spinningtunteihin. Peurungassa liikuntaa ohjaavat alan ammattilaiset, jotka huomioivat eri tasoiset liikunnan harrastajat. Omatoimiseen harjoitteluun löytyy juuri uudistettu ja laajennettu kuntosali, pelikentät ja monipuolinen viihdekylpylä, jossa voi vesijumpata Hydrohex-virtuaalivesijumpan tahtiin tai vesijuosta sekä uida jokialtaassa.