Peurunka 50-vuotta : Peurunka – viisi vuosikymmentä kehityksen kärjessä

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on kokenut vuosien varrella monia vaiheita kehittyessään nykyiseen muotoonsa. Tänä päivänä toiminnan keskiössä ovat monipuolinen tutkimustoiminta ja näyttöön perustuvat palvelut.

Artikkeli on julkaistu Peurungan 50.v juhlajulkaisussa. Kirjoittajat : Panu Hulkkonen, Kuntoutumis – ja liikuntasäätiö Peurungan toiminnanjohtaja sekä Anu Salpakoski, Tutkimus – ja kehittämispäällikkö.

Peurunka 50-vuotta : Peurunka – viisi vuosikymmentä kehityksen kärjessä

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on kokenut vuosien varrella monia vaiheita kehittyessään nykyiseen muotoonsa. Nykyisin säätiö omistaa Peurungan kiinteistöt (27 000 m2) sekä ulkoalueita reilu 60 ha. Säätiö on luonut puitteet myös tytäryhtiölleen Peurunka Oy:lle, joka tuottaa palveluita monipuolisesti niin kuntoutuksen, hyvinvoinnin, liikunnan, viihteen kuin matkailunkin saralla. Tulevina vuosina Säätiö on kehittämässä Peurungan alueen toimintaa.

Tutkimustoiminta ja näyttöön perustuvat palvelut keskiössä

Tieteellinen tutkimus on ollut tärkeässä roolissa Peurungan toimintaa alusta lähtien. Säätiö on myös nostanut yhdeksi keskeiseksi arvokseen näyttöön perustuvuuden, eli tutkimustiedon ja vaikuttavuuden päätöksenteon pohjana. Peurunka on toiminut vuosikymmeniä tutkimusalustana tarjoten tutkimuksiin tutkittavia asiakkaita, toimintatapoja ja infrastruktuuria sekä tuonut omien tutkijoiden ja asiantuntijoiden osaamista tutkimuksiin. Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungalla on pitkät perinteet terveys-, liikunta- sekä lääketieteellisen tutkimuksen saralla. Etenkin kuntoutustutkimus on vahvasti ollut osana arkea jo vuosikymmenien ajan. Peurunka on lisäksi ollut mukana mm. yrittäjyyden, liiketalouden ja markkinoinnin tutkimuksissa. Vuosien saatossa säätiö on tukenut lukuisia väitöskirja ja post doc -tutkimuksia sekä osallistunut tutkimusten avulla mm. Kelan kuntoutuspalveluiden kehittämiseen. Tutkimusten kautta on myös tehty valtakunnallista tutkimusyhteistyötä usean yliopiston, korkeakoulun ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tutkimustietoa hyödyntämällä voidaan tulevaisuudessakin tarjota asiakkaille entistä parempia palveluita.

Apurahoja tieteelliseen tutkimustoimintaan

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan omarahoitteisten sekä ulkoisen rahoituksen tutkimusten lisäksi säätiö
jakaa vuosittain tieteellisiin tutkimuksiin apurahoja. Valtakunnallinen tutkimusapuraha on tarkoitettu väitöskirja tai post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille ja opinnäytetyöapuraha ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöihin. Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka jakaa myös yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusmäärärahaa Jyväskylän yliopiston tutkijoille. Tuettavien tutkimusten toivotaan tukevan Peurungan palvelutuotantoa sekä lisäävän henkilöstön tietoa ja osaamista.

Tulevaisuudessa Peurungan tutkimusyhteistyö laajenee entisestään. Jos tutkimusyhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä
tutkimustoiminta@peurunka.fi!