Peurunka 50-vuotta : Kuntoutus

Kuntoutus heijastelee ajan ilmiöitä, kehittyy ja vastaa vallitseviin haasteisiin. On myös jotain, joka säilyy vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Se on Peurunka-henki, joka muodostuu ammattitaidosta ja tahdosta tehdä kaikkemme asiakkaidemme hyväksi.

Artikkeli on julkaistu Peurungan 50 v. juhlajulkaisussa. Kirjoittaja Jarna Ahonen on Peurungan kuntoutuspalveluiden johtaja.

Peurunka 50-vuotta : Kuntoutus

Viidenkymmenen vuoden ajan Peurungassa on toteutettu laadukasta ja tuloksellista kuntoutusta suomalaisten hyväksi. Tänä aikana kuntoutus on sisällöltään muuttunut ja elänyt heijastellen kulloinkin vallitsevia yhteiskunnassa ilmiöitä, tavoitteena auttaa asiakkaitamme oman toimintaja työkykynsä ylläpitämisessä ja parantamisessa. On kunnia kertoa Peurungan tarinaa, johon sisältyy onnistumisia, sitoutumista, iloa ja toivetta siitä, että asiakkaamme selviytyvät arjestaan paremmin kuntoutuksesta saatujen neuvojen, oppien ja toivon avulla. Peurungan menestys kuntoutuksen palveluntuottajana perustuu vahvaan ja osaavaan kuntoutusalan henkilöstöön sekä moniammatilliseen tapaamme toteuttaa kuntoutusta. Tämä sitoutunut ja asiantunteva asenne asiakkaittemme kohtaan saa aikaiseksi Peurunka-hengen, jonka olemassaoloa ei voi vähätellä. Se saa asiakkaat palaamaan Peurunkaan yhä uudelleen – jopa vuosikymmenten ajan.

Kuntoutus vastaa haasteisiin

Kuntoutus muuttuu ympäröivän maailman mukana. Yhteiskunnan ilmiöt ovat nähtävissä asiakkaittamme kautta jopa etukäteen. Väestömme ikääntyminen, omaishoitajuus, yksinäisyys, psykososiaaliset ongelmat, haasteet työssä jaksamisessa ja työhön sijoittumisessa, työn muutos fyysisen työn tekemisestä tietotyöksi, muiden terveys- ja sosiaalispalveluiden palvelujärjestelmämme onnistumiset tai epäkohdat – nämä kaikki peilautuvat asiakkaittemme kautta osaksi kuntoutusta. Digitaalisuus on tuonut mukanaan etäkuntoutukset ja verkkokuntoutuksen mahdollisuudet. Kuvapuhelut ovat osa kuntoutuksen nykyarkea. Palveluvalikoimassamme olevat yhteiskuntarahoitteiset kuntoutuspalvelut, kuten mielenterveyskuntoutus, etänä toteutettava tules-kuntoutus, työkykyä ylläpitävä Kiila-kuntoutus, omaishoitajien kuntoutus tai työkyvyn arviointi, ovat esimerkkejä siitä, kuinka yhteiskunnallisiin ilmiöihin on mahdollista vastata kuntoutuksen keinoin.

Tulevaisuuden kuntoutusta

Kuntoutuksen palvelutuottajana Peurunka on ollut ja on tulevaisuudessakin tekemässä tulevaisuuden kuntoutusta. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon sekä käypähoitosuosituksiin ja kehittyy ajassa. Terveydenhuollon toimintayksikössämme työskentelee lähes kuusikymmentä kuntoutuksen ja terveydenhuollon ammattilaista. Kuntoutusasiakkaita kohtaamme vuosittain lähes 4 000. Peurungassa toteutetaan Kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiöiden, Valtiokonttorin ja esimerkiksi Invalidiliiton kustantamaa kuntoutusta. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kuntoutusjaksoja sisältävien kokonaisuuksien lisäksi avoterapiapalvelut sekä omakustanteiset kuntoutusjaksot esimerkiksi polvileikkauksen jälkeen kuntoutusta kaipaavalle.

Kiitokset!

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme näistä ensimmäisistä 50
vuodesta. Peurunka ei olisi tässä ilman teitä. Jatketaan yhdessä kohti tulevia vuosikymmeniä tarjoamalla laadukkaita kuntoutuspalveluita ja edistämällä hyvinvointia kaikille, jotka astuvat Peurungan ovista sisään. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, ja Peurunka on valmis olemaan kuntoutuksen edelläkävijä seuraavatkin 50 vuotta!