Asiakasreferenssi: Caverion

Caverion – yleisin kuntoutujan palaute on tyytyväinen hämmästely ”miksi en osallistunut jo aiemmin?”

”Me Caverionilla odotamme, että yhteistyö työhyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa on sujuvaa, viestintä ja informaatio kulkee hyvin ja matalalla kynnyksellä, ja että meidän toiveitamme pystytään huomioimaan joustavasti. Peurunka valikoituu meillä kohteeksi usein sen vuoksi, että me olemme tyytyväisiä palvelun laatuun, kuntoutujat ovat toistuvasti tyytyväisiä, ja yhteistyömme sujuu kaikin puolin.”

Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija, Caverion

Caverionilla panostukset työntekijöiden työkyvyn tukemiseen ovat pitkien työurien peruspilareita

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka työllistää lähes 5000 henkilöä Suomessa. Caverionin palvelut ja projektit kattavat kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

– Caverion yrityksenä on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn vahvasti aina olemassaolonsa alusta asti. Meillä on oma työhyvinvointiyksikkö, jonka pääasiallinen tehtävä on työkyvyn kehittäminen, työkykyjohtaminen sekä työterveyshuollon yhteistyön varmistaminen ja vahvistaminen, kertoo työhyvinvoinnin asiantuntija Anne Hautamäki Caverion Suomi Oy:stä.

Valtaosa Caverionin työntekijöistä on erilaisia asentajia, kuten sähkö- IV-, sprinkler- tai putkiasentajia, ja heidän työnsä luokitellaan joko keskiraskaaksi tai raskaaksi.

– Koko yritystä tarkastellessa työntekijöidemme keski-ikä on noin 45 vuotta ja haluamme tietenkin varmistua, että työntekijöidemme työkyky säilyy mahdollisimman pitkään mahdollisimman hyvänä. Kuntoutukseen osallistuvien keski-ikä on hieman kaikkien työntekijöidemme keski-ikää korkeampi, joten monella on takana pitkä työura, jonka aikana asennustyötä on saatettu tehdä jo esimerkiksi 30 vuotta, kertoo Hautamäki.

Jatkuvan työhyvinvointia edistävän sisäisen työn tueksi Caverion hyödyntää säännöllisesti sekä Kiila-kuntoutuksia että kaikille avoimia, varhaisen vaiheen kuntoutukseksi lukeutuvia kuntoremonttikursseja. Sekä Kiila-kuntoutuksen että kuntoremonttikurssien osalta Caverion on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä muun muassa Peurungan kanssa.

– Kiila-kuntoutusryhmiä meidän henkilöstöstämme kootaan yksi tai kaksi vuodessa. Kiila-kuntoutukseen osallistuakseen työntekijän tulee täyttää tietyt lääketieteelliset kriteerit, joten ryhmiä kootaan aina tarpeen mukaan. Kuntoutuksen lisäksi tarjoamme joka vuosi tyypillisesti kaksi kuntoremonttikurssia, johon pääsee osallistumaan ilman, että taustalla on mitään erityistä vammaa tai vaivaa, sillä kurssien rooli on ennemminkin ennaltaehkäisevä, kuvailee Hautamäki.

Motivaatio itsestä huolehtimiseen kasvussa Caverionin henkilöstössä

Ennen pandemiaa Caverionilla oli paikoitellen haasteita kuntoutus- ja kuntoremonttiryhmien kokoamisessa, sillä sitoutuminen kuntoutusjaksoon koettiin hankalaksi. Hektinen elämänrytmi sitoutti ihmiset vain käsillä olevaan hetkeen, eikä omaa hyvinvointia maltettu suunnitella vuoden aikajänteellä eteenpäin.

Viime vuosina motivaatio itsensä hoitamiseen ja huoltamiseen on kuitenkin työntekijöidemme keskuudessa selvästi kasvanut, ja me haluamme työnantajana olla tukemassa tätä toivottua kehityssuuntaa, kertoo Hautamäki.

Caverionilla lanseerattiin myös kolme vuotta sitten työhyvinvoinnin kartta, jonka keskelle sijoittuu ”minä itse”. Kartta havainnollistaa, miten työnantaja tarjoaa työkaluja, välineitä ja keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, mutta jokainen yksilö kuitenkin tekee hyvinvointipäätöksensä – esimerkiksi lenkille lähdön tai tupakan tumppaamisen – itse omassa arjessaan.

Me puhumme paljon siitä, että hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen ihmisen oma ratkaisu mutta työnantajana Caverion haluaa olla siinä apuna ja tukena. Uskomme, että tämäkin on osaltaan vaikuttanut työntekijöidemme motivoituneisuuteen ja sitoutuneisuuteen kuntoutusten sekä kuntoremonttikurssien kohdalla, tiivistää Hautamäki.

”Miksi en lähtenyt kuntoutukseen jo aiemmin?”

Kiila-kuntoutukseen hakeutuvalla henkilöllä voi tyypillisesti olla esimerkiksi iän tai työvuosien myötä syntyneitä fyysisiä haasteita, jotka pahentuessaan hankaloittavat arjen työssä selviytymistä.

Caverionin asentajan ergonomisesti mutkikkaatkin työtehtävät eivät suoraan muutu kevyemmäksi kuntoutuksen aikana, mutta usein kuntoutusjaksot avaavat arjessa jalkoihin jääviä keskusteluja työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä. Usein huomataan, että työntekijöillä on varsin korkea kynnys nostaa esiin esimerkiksi fyysisiä rajoitteita.

– Kuntoutuksen kautta tällaiset keskustelut käynnistyvät automaattisesti samalla, kun käydään läpi yksilön vointia ja työkykyä. On tärkeää, että jokainen uskaltaisi ajoissa sanoa ääneen, jos ei enää pysty esimerkiksi kontillaan tekemään asennustyötä sen vuoksi, että polvet eivät enää kestä konttaamista. Silloin ollaan myöhässä, jos tilanne on päässyt niin pahaksi, että työntekijä ei yksinkertaisesti enää pysty suorittamaan työtehtäväänsä, luonnehtii Hautamäki.

Palaute kuntoutuksessa olleilta on Caverionilla lähes aina hyvää. Asentajien työnkuvasta johtuen heidän kuntoutuksessaan korostuu erityisesti fysioterapeutin osaaminen sekä ymmärrys asiakkaan työtehtävän realiteeteista ja vaatimuksista. Peurungasta kaivattua osaamista on löytynyt hyvin, ja pitkän yhteistyön aikana Peurungan tutuiksi muodostuneet hyvinvoinnin asiantuntijat järjestäneet Caverionin kuntoutuksia vuodesta toiseen.

Eniten kuntoutuksessa olleiden suusta kuultu kommentti taitaa olla, että ”miksi en lähtenyt kuntoutukseen jo aikaisemmin”. Peurungan kattavista liikkumisen ja kuntoilun mahdollisuuksista olemme saaneet paljon kehuja, ja lisäksi Peurunka sijaitsee hyvin keskellä Suomea, kun kuntoutujia kokoontuu samaan paikkaan valtakunnallisesti eri suunnista.

Hautamäki summaa kuntoutus- ja työhyvinvointiyhteistyön tarpeet ytimekkäästi:

– Me Caverionilla toivomme, että yhteistyö työhyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa on sujuvaa, viestintä ja informaatio kulkee hyvin ja matalalla kynnyksellä, ja että meidän toiveitamme pystytään huomioimaan joustavasti. Peurunka valikoituu meillä kohteeksi usein sen vuoksi, että me olemme tyytyväisiä palvelun laatuun, kuntoutujat ovat toistuvasti tyytyväisiä, ja yhteistyömme sujuu kaikin puolin.

Haluatko lisätietoa Kiila-kuntoutuksesta tai kuntoremonttikursseista?

Peurungan kuntoutustoiminta perustuu vuosikymmenten kokemukseen, tieteellisen tutkimuksen soveltamiseen sekä omaan, aktiiviseen tutkimustoimintaan. Olemme yksi Suomen johtavista kuntoutuspalveluiden tuottajista.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoistamme.

Sanna vastaa kysymyksiisi Kiila-kuntoutuksesta ja Topi Kuntoremonttien osalta.

PEURUNKA

Tutustu tarkemmin!

Peurunka tarjoaa laajasti palveluita työikäisille kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin puolella. Ota meihin yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus.