Oras-kuntoutus | Työssä uupuneille

ORAS-kuntoutuksen kohderyhmänä yli 18-vuotiaat aikuiset, jotka ovat työelämässä tai väliaikaisesti pois työelämästä sairauslomalla.

Asiakkaalla on työkykyä uhkaavia psyykkisiä uupumusoireita, ahdistusoireita, unettomuutta tai lievää masennusta. Kuntoutuskurssille tuleva asiakas tarvitsee tukea työhön liittyvien psyykkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä kuntoutumista edistävien tekijöiden löytymiseen ja vahvistamiseen.

Kenelle Oras-kuntoutus on tarkoitettu?

Oras-kuntoutuskurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on mielenterveysoireita ja työkykyä uhkaavia psyykkisiä uupumusoireita. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä työhön liittyvien psyykkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

Oras-kurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 18-vuotias ja työelämässä tai väliaikaisesti poissa työelämästä sairausloman vuoksi
  • sinulla on todettu psyykkisiä uupumusoireita, jotka uhkaavat työkykyäsi
  • sinulla on mielenterveysoireilua kuten ahdistusoireita, unettomuutta tai lievää masennusta.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi. Lisäksi saat tukea ja konkreettisia ohjeita sekä keinoja työssä ja arjessasi esiintyvien haasteiden hallintaan.

Tavoitteena on myös, että opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi ja pystyt hyödyntämään niin monipuolisesti elinympäristössäsi.

Toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa:

  • ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä,
  • monipuolista tekemistä
  • yksilöllisiä haastatteluja
  • tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Oras-kurssi toteutetaan Peurungassa kolmessa jaksossa 5 vrk + 5 vrk + 5 vrk noin puolen vuoden välein.

ORAS-kuntotutukseen hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU132 sekä lääkärin B- lausunnon.