Vuoden 2021 rahoitushaku on päättynyt.

Tutkimusapuraha on tarkoitettu väitöskirjatasoisille tai post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille.

Rahoitettavan tutkimuksen tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tieteelliseen tutkimustoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallitus päättää vuosittain myönnettävän tutkimusapurahan suuruuden ja päätökset apurahojen saajista tehdään hallituksen alkuvuoden kokouksessa. Vuonna 2021 jaettava tutkimusapuraha on kokonaisuudessaan 10 000 €. Myönnettävä summa tutkimusta kohden voi vaihdella hakemusten mukaan. Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Säätiö tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Hakuohjeet:
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi, hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Vastaaotetusta hakemuksesta lähetetään vahvistussähköposti hakijalle kahden vuorokauden sisällä.

Apurahan saaneista tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan internetsivuilla. Apurahan saaneiden tulee toimittaa tutkimustulokset Säätiölle, viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan tutkimuksen valmistumisesta (opinnäytetyö, väitöskirja, tutkimushanke). Mahdollisuuksien mukaan tuloksista toivotaan tiedotettavan lisäksi Peurungan henkilöstöpalaverissa ja/tai asiakastilaisuudessa.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. väitöskirjatutkimukseen liittyen kopio opinto-oikeudesta
 2. ansioluettelo
 3. enintään 5 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää:
  • tausta (tutkimuksen merkitys, mitä tiedetään aiemmin)
  • tavoite (tutkimuksen tavoite, kysymyksenasettelu)
  • aineisto ja tutkimusmenetelmät (materiaali, menetelmät, eettiset näkökulmat)
  • resurssit (rahoitus, aikataulu, missä vaiheessa tutkimus on menossa)
  • tulokset (odotetut tulokset ja niiden tieteellinen/yhteiskunnallinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus, tulosten julkaisu)

 

Tutkimusapurahan saajat 2021:
– PhD, Cervinka Tomas, ”A Novel Treatment of Depressive Disorder based on Electrical Stimulation of Facial Muscles (ELSIE study)” 3350€
– LitM, Räntilä Aapo, väitöskirjatutkimus ”Yksilölliset vasteet voimaharjoittelussa” 3350€
– FM, Talvensuu Taru, väitöskirjatutkimus ”Hyvinvoinnin ja elintapojen kulttuurisia, ajallispaikallisia, materiaalisia ja teknologisia kytkentöjä miehille suunnatuissa terveysoppaissa ja miesten kokemuksissa” 3350€

Tutkimusapurahan saajat 2020:
– YTM, KTM Jouhki Hannu , väitöskirjatutkimus ”Addiktiot ja eskapismi” 3350€
– LL, Lampainen Kaisa, väitöskirjatutkimus ”ENTRAP: Epidemiological studies of nerve entrapment and trauma in Finnish population (Yläraajan hermopinteiden epidemiologiaa)” 3350€
– PsM, Ritakallio Liisa, väitöskirjatutkimus ”Strategy Use in Working Memory Training (Strategioiden käyttö työmuistiharjoittelussa)” 3350€