Tutkimusapurahat

Vuoden 2024 rahoitushaku on päättynyt.

Tutkimusapuraha on tarkoitettu väitöskirjatasoisille tai post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille.

Rahoitettavan tutkimuksen tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tieteelliseen tutkimustoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallitus päättää vuosittain myönnettävän tutkimusapurahan suuruuden ja päätökset apurahojen saajista tehdään keväällä hallituksen kokouksessa. Vuonna 2024 jaettava tutkimusapuraha on kokonaisuudessaan 10 000 €. Myönnettävä summa tutkimusta kohden voi vaihdella hakemusten mukaan. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille maaliskuun aikana. Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Säätiö tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Hakuohjeet:
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi, hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Vastaanotetusta hakemuksesta lähetetään vahvistussähköposti hakijalle viikon sisällä.

Apurahan saaneista tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan internetsivuilla. Apurahan saaneiden tulee toimittaa tutkimustulokset Säätiölle, viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan tutkimuksen valmistumisesta (opinnäytetyö, väitöskirja, tutkimushanke). Mahdollisuuksien mukaan tuloksista toivotaan tiedotettavan lisäksi Peurungan henkilöstöpalaverissa ja/tai asiakastilaisuudessa.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. väitöskirjatutkimukseen liittyen kopio opinto-oikeudesta
 2. ansioluettelo
 3. enintään 5 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää:
  • tausta (tutkimuksen merkitys, mitä tiedetään aiemmin)
  • tavoite (tutkimuksen tavoite, kysymyksenasettelu)
  • aineisto ja tutkimusmenetelmät (materiaali, menetelmät, eettiset näkökulmat)
  • resurssit (rahoitus, aikataulu, missä vaiheessa tutkimus on menossa)
  • tulokset (odotetut tulokset ja niiden tieteellinen/yhteiskunnallinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus, tulosten julkaisu)

 

Tutkimusapurahan saajat 2024:
– KM, Huotari Sara, väitöskirjatutkimus, ”Matematiikan oppimisvaikeudet, varhaisvaiheen tunnistaminen ja sen vaikutukset” 1800€
– TtM, Kantanen Mari, väitöskirjatutkimus, ”Toimijuuden rakentuminen kuntoutuksen yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa” 4100€
– TtM, Mäenpää Outi, väitöskirjatutkimus, ”Kuntoutus osana muistisairaan ihmisen hoitoa – Monimenetelmätutkimus kuntoutustarpeen tunnistamisesta, kuntoutukseen ohjautumisesta ja kuntoutuskokemuksista” 4100€

Tutkimusapurahan saajat 2023:
– TtM, Anundi Annariika, väitöskirjatutkimus, ”Ikääntyvien henkilöiden kotona toteutuva näyttöön perustuva kuntoutus -hypoteettisen mallin kehittäminen” 3300€
– DI, Salminen Mikko, väitöskirjatutkimus, ”Alaraajojen TULE-sairauksien kuntoutusta tukeva mittausjärjestelmä” 3300€
– KTM, Tahvonen Ossi, väitöskirjatutkimus, ”Nuoren kuntoutusrahan vaikutukset” 3300€

Tutkimusapurahan saajat 2022:
– LitM, Halonen Eeli, väitöskirjatutkimus ”Molecular and cellular adaptations in skeletal muscle to resistance training, detraining and retraining (Harjoitustauon ja harjoittelun uudelleen aloittamisen vaikutukset)” 5000€
– TtM, Viskari Tia, väitöskirjatutkimus ”Fyysisen aktiivisuuden edistäminen koulussa lasten mielenterveyden tukena” 5000€

Tutkimusapurahan saajat 2021:
– PhD, Cervinka Tomas, ”A Novel Treatment of Depressive Disorder based on Electrical Stimulation of Facial Muscles (ELSIE study)” 3350€
– LitM, Räntilä Aapo, väitöskirjatutkimus ”Yksilölliset vasteet voimaharjoittelussa” 3350€
– FM, Talvensuu Taru, väitöskirjatutkimus ”Hyvinvoinnin ja elintapojen kulttuurisia, ajallispaikallisia, materiaalisia ja teknologisia kytkentöjä miehille suunnatuissa terveysoppaissa ja miesten kokemuksissa” 3350€

Tutkimusapurahan saajat 2020:
– YTM, KTM Jouhki Hannu , väitöskirjatutkimus ”Addiktiot ja eskapismi” 3350€
– LL, Lampainen Kaisa, väitöskirjatutkimus ”ENTRAP: Epidemiological studies of nerve entrapment and trauma in Finnish population (Yläraajan hermopinteiden epidemiologiaa)” 3350€
– PsM, Ritakallio Liisa, väitöskirjatutkimus ”Strategy Use in Working Memory Training (Strategioiden käyttö työmuistiharjoittelussa)” 3350€