Jyväskylän Yliopiston ja Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan yhteistyö tutkimustoiminnassa jatkuu

JYPE-yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Laukaan Peurungassa 23.5.2022 Jyväskylän yliopiston puolesta vararehtori Henrik Kunttu ja Kuntoutumis- ja liikuntasäätiön puolesta hallituksen puheenjohtaja Markku Seppä.

Lisäksi paikalla olivat JYPE-johtoryhmästä kolme yliopiston edustajaa (pj, professori Riku Nikander, lehtorit Mari Herttalampi sekä Marjo-Riitta Anttila) ja kolme Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan edustajaa (tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Salpakoski, asiamies Emilia Jalomäki ja hallituksen varapj Kaija Heikura) sekä Peurunka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kaisla.

Peurunka ja Jyväskylän yliopisto ovat tehneet tiivistä tutkimusyhteistyötä jo vuosikymmenten ajan. Vuodesta 2000 lähtien tutkimusyhteistyötä on kutsuttu JYPE-yhteistyöksi. Nyt yhteistyösopimusta päivitettiin vastaamaan paremmin myös tämän päivän alueellisiin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin niin Peurungan kuin yliopistonkin näkökulmista. Yhteistyön tarkoituksena on ideoida ja toteuttaa soveltavaa monitieteistä tutkimusta, joka kohdistuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja terveyteen sekä kuntoutukseen liittyvien menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena on myös linjata toimintaa molempien organisaatioiden strategisten tavoitteiden mukaan. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakavat JYPE-yhteistyön tiimoilta vuosittaista tutkimusmäärärahaa, jonka tavoitteena on syventää alueellista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. Tutkimusmäärärahan avulla onkin vuosien saatossa tuettu useita tutkimuksia, keskittyen etenkin väitöskirjatutkimuksiin. Myönnettävä vuosittainen rahoitus on suuruudeltaan 20 000 € ja se on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Tutkimusmäärärahan kärkiteema vahvistetaan johtoryhmässä rahoituskausittain ja rahoitettavan aiheen tulee osaltaan tukea myös Peurungan toimintaa.

Tieteellinen tutkimustoiminta kuuluu keskeisenä osana Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan toimintaan ja tärkeässä roolissa on myös yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa. Soveltavan tutkimustiedon avulla Peurunka pystyy kehittämään vaikuttavia ja näyttöön perustuvia palveluita. Peurungassa on pitkät perinteet terveys-, liikunta- sekä lääketieteellisen tutkimuksen saralla. Etenkin kuntoutustutkimus on vahvasti ollut osana arkea jo vuosikymmenien ajan. Tutkimustietoa hyödyntämällä voidaan tulevaisuudessakin tarjota asiakkaille entistä parempaa kuntoutusta sekä muita hyvinvointia edistäviä, näyttöön perustuvia palveluita.

Lisätietoja:
Peurunka, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Salpakoski
tutkimustoiminta@peurunka.fi

Vas. Henrik Kunttu, Jyväskylän Yliopiston vararehtori ja Markku Seppä, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, hallituksen puheenjohtaja

Vas. Henrik Kunttu, Jyväskylän Yliopiston vararehtori ja Markku Seppä, Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka, hallituksen puheenjohtaja

JYPE-johtoryhmästä kolme yliopiston edustajaa (pj, professori Riku Nikander, lehtorit Mari Herttalampi sekä Marjo-Riitta Anttila) ja Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan edustajat (tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Salpakoski, asiamies Emilia Jalomäki ja hallituksen varapj Kaija Heikura) sekä Peurunka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kaisla

JYPE-johtoryhmästä kolme yliopiston edustajaa (pj, professori Riku Nikander, lehtorit Mari Herttalampi sekä Marjo-Riitta Anttila) ja Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan edustajat (tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Salpakoski, asiamies Emilia Jalomäki ja hallituksen varapj Kaija Heikura) sekä Peurunka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kaisla