Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on myöntänyt tutkimusapurahoja väitöskirjatutkijoille

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka jakoi väitöskirja sekä post doc -tutkijoille tarkoitettua tutkimusapurahaa tänä vuonna 10 000 euroa.

Säätiö jakaa vuosittain julkisesti haettavia tutkimusapurahoja sekä apurahoja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tieteelliseen tutkimustoimintaan ja tutkimusten tulee tukea säätiön tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistarpeita. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille.

Rahoitettavat tutkimukset (á 5 000 €) ovat Eeli Halosen Jyväskylän yliopistolle tekemä liikuntafysiologian väitöskirjatutkimus ”Harjoitustauon ja harjoittelun uudelleen aloittamisen vaikutukset” sekä Tia Viskarin Tampereen yliopistolle tekemä sosiaalipsykiatrian väitöskirjatutkimus ”Fyysisen aktiivisuuden edistäminen koulussa lasten mielenterveyden tukena”. Lisäksi vuonna 2022 tuetaan opinnäytetöitä 3 500 eurolla.

Tieteellinen tutkimustoiminta kuuluu keskeisenä osana Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan toimintaan. Soveltavan tutkimustiedon avulla Peurunka pystyy myös kehittämään vaikuttavia ja näyttöön perustuvia palveluita.