Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on vuonna 1974 toimintansa aloittanut säätiö. Se toteuttaa tarkoitustaan yleishyödyllisesti, pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Säätiön tutkimustoiminta keskittyy tieteellisten tutkimusten tekemiseen, apurahojen myöntämiseen sekä työhön yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka omistaa noin 60 hehtaarin maa-alueen ja alueella on kiinteistöjä noin 27 700 neliömetriä. Niistä 95 % on vuokrattu säätiön kokonaan omistamalle Peurunka Oy:lle, jonka liikevaihto on noin 15 milj euroa. Peurunka Oy:n toimitusjohtaja on Timo Kaisla.

Tarina

Kekkonen kuntopyöräilee.

Kekkosella merkittävä rooli Peurungan historiassa

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tarina alkoi 50 vuotta sitten, kun Peurunka perustettiin erityisesti veteraanien kuntoutuslaitokseksi. Vuonna 1968 rekisteröidyn Korsuveljesten kuntouttamislaitoksen kannatusyhdistyksen tavoitteena oli rakentaa kuntouttamis- ja kylpylähoitolaitos sekä työklinikkakeskus Peurunkajärven rantaan.

Presidentti Urho Kekkosella oli merkittävä rooli Peurungan historiassa. Peurunka oli Kekkoselle rakas paikka ja hänet nähtiinkin siellä usein. Kun poliittisesti sitoutumattomana toimijana tunnettu Korsuveljesten kuntosäätiö ei onnistunut saamaan Raha-automaattiyhdistyksen tukea, tarvittiin vahvaa vaikuttajaa turvaamaan Peurungan tulevaisuus. Urho Kekkosen vaikutuksella säätiön pelastajaksi saatiin Kansaneläkelaitos vuonna 1976. Samalla säätiön nimi muuttui Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungaksi.

Varallisuuden hallintaa ja yleishyödyllistä tutkimustoimintaa

Kuluneen 50 vuoden aikana säätiö on kokenut monia vaiheita. Kansaneläkelaitos on irtaantunut toiminnasta ja säätiön hallintoneuvosto täydentää itseään itsenäisesti. Säätiö on onnistunut luomaan puitteet tytäryhtiölleen Peurunka Oy:lle. Tänä päivänä toiminta koostuu varallisuuden hallinnasta sekä yleishyödyllisestä tutkimustoiminnasta. Missiona on olla yleishyödyllinen yhteisö, joka tarjoaa kohtuuhintaisen ja asianmukaisen ympäristön laadukkaiden hyvinvointi-, terveydenhuolto- ja kuntoutuspalveluiden tuottamiseen.

 

”Kaikille, jotka tästä ovesta sisään tulevat, pystymme tarjoamaan sisältöjä ja neuvoja oman elämänsä hallitsemiseen.”

Ministeri Matti Puhakka, säätiön hallituksen puheenjohtaja 2003 – 2021

 

Säätiön arvot

Juurevuus

Vankat perinteet, vahva kotimainen tarina

Uudistuminen

Nykyaikainen ympäristö tulevaisuuden palveluiden jatkuvaan kehittämiseen

Näyttöönperustuvuus

Tutkimustieto ja vaikuttavuus päätösten pohjana

Hyvinvoinnin edistäminen

Monipuolinen, kokonaisvaltainen elämänlaadun parantaminen

Vastuullisuus

Yleishyödyllinen, pitkäjänteinen ja avoin yhteiskunnallinen toimija

Tutkimustoiminta

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka haluaa osaltaan panostaa vaikuttaviin ja näyttöön perustuviin palveluihin. Tieteellinen tutkimustoiminta kuuluukin keskeisesti osana Säätiön toimintaan. Tutkimustoimintaan kuuluu osallistuminen tutkimusyhteistyöverkostoihin sekä oma, ulkoisen rahoituksen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Lisäksi Säätiö myöntää erilaisia tutkimusapurahoja tieteelliseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Perinteistä tutkimusta yhdistettynä monitieteiseen näkökulmaan

Peurungassa on pitkät perinteet terveys-, liikunta- sekä lääketieteellisen tutkimuksen saralla. Etenkin kuntoutustutkimus on vahvasti ollut osana arkea jo vuosikymmenien ajan. Tutkimustietoa hyödyntämällä voidaan tulevaisuudessakin tarjota asiakkaille entistä parempaa kuntoutusta sekä muita hyvinvointia edistäviä näyttöönperustuvia palveluita.

Tutkimushankerekisteri kokoaa yhteen perustiedot sekä keskeiset tulokset käynnissä olevista sekä jo päättyneistä tutkimuksista, joissa Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on mukana toteuttajana.

Peurungan pienoismalli.

Tutkimusrahoitus

Julkisesti haettavat apurahat

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka jakaa vuosittain julkisesti haettavia tutkimusapurahoja sekä apurahoja opinnäytetöihin. Rahoitettavan tutkimustoiminnan tulee tukea säätiön tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tieteelliseen tutkimustoimintaan. Tämä voi tarkoittaa perinteisemmän terveystieteellisen tutkimuksen rinnalla esimerkiksi näyttöön perustuvia hyvinvointipalveluita monitieteisellä näkökulmalla.

Rahoitettavan tutkimuksen tulee huomioida säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille.

JYPE -tutkimusmäärärahat

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakaa vuosittain tutkimusmäärärahoja tutkimusyhteistyön syventämiseksi. Myönnettävä rahoitus on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa tehtävään tutkimukseen.

Yhteystiedot

Panu Hulkkonen

Toiminnanjohtaja

Anu Salpakoski

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Hallitus

Markku Seppä

hallituksen puheenjohtaja

Kaija Heikura

hallituksen varapuheenjohtaja

Heikki Karhu

jäsen

Seppo Sneck

jäsen

Pasi Valoranta

jäsen

Hallintoneuvosto (12 jäsentä)

Hannu Koskinen

hallintoneuvoston puheenjohtaja