JYPE tutkimusmääräraha (haku auki 19.5.2024 asti)

JYPE Tutkimusmääräraha

Tutkimusmääräraha on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston tutkijoille.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakavat JYPE-yhteistyön tiimoilta vuosittaista tutkimusmäärärahaa, jonka tavoitteena on syventää alueellista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. JYPE johtoryhmä tekee vuosittain päätökset myönnettävän määrärahan suuruudesta sekä rahoitettavista tutkimuksista.

Tutkimusmäärärahan kärkiteema vahvistetaan johtoryhmässä ja rahoitettavan aiheen tulee tukea Peurungan palvelutoimintaa. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen yhteyshenkilön kanssa.

Vuoden 2024 tutkimusmäärärahahaku on avautunut.

HAKUKUULUTUS 2024

JYPE-johtoryhmä julistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja.

Tutkimusmäärärahoja myönnetään Jyväskylän yliopiston tutkijoille 1-4 kappaletta tutkimushankkeelle tai rahoittajaorganisaatioiden yhteisen tutkimushankkeen valmistelulle vuodelle 2024. Yhteensä jaamme noin 20 000 euroa. Rahoitus on käytettävä 31.12.2024 mennessä.

Tutkimusmäärärahat julistetaan haettavaksi kärkiteemalla Lapset, nuoret ja hyvinvointi. Tähän teemaan sijoittuvista tarkemmista tutkimusideoista esimerkkejä voisivat olla: kuulluksi tuleminen, yhdessä kokeminen ja toimiminen, luonnon hyvinvointivaikutukset, perheet, osallisuus yhteisössä sekä mielen hyvinvointi. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen johtoryhmän yhteyshenkilön kanssa.

Hakemus
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään enintään 5 sivua (A4) pitkä tutkimussuunnitelma. Liitteeksi lisätään hakijan CV ja julkaisuluettelo sekä tohtoritutkintoa suorittavalta todistus jatko-opinto-oikeudesta.

Hakemus osoitetaan JYPE-johtoryhmälle. Hakemukset tulee lähettää 19.5.2024 klo. 16.00 mennessä osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi. Päätöksestä ilmoitetaan 7.6.2024 mennessä.

Lisätietoja
Hakuun liittyvät yleiset kysymykset:
Riku Nikander, JYU
puh. 040 805 4818, riku.p.nikander@jyu.fi

Peurunkaan liittyvät sisältökysymykset: tutkimustoiminta@peurunka.fi