Tutkimusmääräraha on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston tutkijoille.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakavat JYPE-yhteistyön tiimoilta vuosittaista tutkimusmäärärahaa, jonka tavoitteena on syventää alueellista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. JYPE johtoryhmä tekee vuosittain päätökset myönnettävän määrärahan suuruudesta sekä rahoitettavista tutkimuksista.

Tutkimusmäärärahan kärkiteema vahvistetaan johtoryhmässä ja rahoitettavan aiheen tulee tukea Peurungan palvelutoimintaa. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen yhteyshenkilön kanssa.

 

Vuoden 2023 tutkimusmäärärahahaku on päättynyt.

 

HAKUKUULUTUS 2023

JYPE-johtoryhmä julistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja.

Tutkimusmäärärahoja myönnetään Jyväskylän yliopiston tutkijoille 1-4 kappaletta tutkimushankkeelle tai rahoittajaorganisaatioiden yhteisen tutkimushankkeen valmistelulle vuodelle 2023. Yhteensä jaamme noin 20 000 euroa. Rahoitus on käytettävä 31.12.2023 mennessä.

Tutkimusmäärärahat julistetaan haettavaksi kärkiteemalla Hyvinvointi. Hyvinvoinnin alueelle sijoittuvista tarkemmista tutkimusideoista esimerkkejä voisivat olla: vajaatyökykyisestä työlliseksi ja etätyökyky. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen johtoryhmän yhteyshenkilön kanssa.

Hakemus
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään enintään 5 sivua (A4) pitkä tutkimussuunnitelma. Liitteeksi lisätään hakijan CV ja julkaisuluettelo sekä tohtoritutkintoa suorittavalta todistus jatko-opinto-oikeudesta.

Hakemus osoitetaan JYPE-johtoryhmälle. Hakemukset tulee lähettää 28.2.2023 klo. 16.00 mennessä osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi. Päätöksestä ilmoitetaan 24.3.2023 mennessä.

Lisätietoja
Hakuun liittyvät yleiset kysymykset:
Riku Nikander, JYU
puh. 040 805 4818, riku.p.nikander@jyu.fi

Peurunkaan liittyvät sisältökysymykset: tutkimustoiminta@peurunka.fi