Tutkimusmääräraha on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston tutkijoille.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka ja Jyväskylän yliopisto jakavat JYPE-yhteistyön tiimoilta vuosittaista tutkimusmäärärahaa, jonka tavoitteena on syventää alueellista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttamisessa. JYPE johtoryhmä tekee vuosittain päätökset myönnettävän määrärahan suuruudesta sekä rahoitettavista tutkimuksista.

Tutkimusmäärärahan kärkiteema vahvistetaan johtoryhmässä ja rahoitettavan aiheen tulee tukea Peurungan palvelutoimintaa. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen yhteyshenkilön kanssa.

Vuoden 2022 tutkimusmääräraha on nyt haettavissa! Hakuaika päättyy 12.9.2022 klo 16.00.

 

HAKUKUULUTUS 2022

JYPE-johtoryhmä julistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja.
Tutkimusmäärärahoja myönnetään 1-2 tutkimushankkeelle tai tutkimushankkeen valmistelulle vuodelle 2022. Yhteensä jaamme noin 10 000 euroa. Rahoitus on käytettävä 31.12.2022 mennessä.

Tutkimusmäärärahat julistetaan haettavaksi kärkiteemalla Hyvinvointi työelämässä. Sen lisäksi voidaan rahoittaa hyvinvoinnin alueelle sijoittuvia tutkimusideoita. Esimerkkinä kansallinen resilienssi ja sosiaalisen kestävyyden alueelle sijoittuvat tutkimusideat. Rahoituksella tuetaan etupäässä aloittelevien väitöskirjatutkijoiden työtä. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen johtoryhmän yhteyshenkilön kanssa.

Hakemus:
Vapaamuotoisen ja A4-pituisen hakemuksen tulee sisältää tieteellisen abstraktin muotoon (tiivistelmä) kirjoitettu tutkimusidea, liitteeksi lisätään hakijan CV ja julkaisuluettelo sekä tohtoritutkintoa suorittavalta todistus jatko-opinto-oikeudesta.

Hakemus osoitetaan JYPE-johtoryhmälle. Hakemusten tulee olla osoitteessa marjo-riitta.m-r.anttila@jyu.fi viimeistään 12.9.2022 klo 16.00. Hakemuksia ei palauteta. Päätöksestä ilmoitetaan 30.9.2022 mennessä.

 

Lisätietoja:

Hakuun liittyvät yleiset kysymykset:
Riku Nikander, JYU
puh. 040 805 4818, riku.p.nikander@jyu.fi

Peurunkaan liittyvät sisältökysymykset: tutkimustoiminta@peurunka.fi