Tiedote: Panu Hulkkonen Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan toiminnanjohtajaksi

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan toiminnanjohtajaksi on valittu jyväskyläläinen Panu Hulkkonen (47). Hulkkonen vastaa säätiön omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisen säätiön linjausten mukaisesti. Toiminnanjohtajan vastuulle kuuluu myös säätiön asiamiehen tehtävien hoitaminen.

”Tulemme lähitulevaisuudessa panostamaan niin yhtiön kuin säätiönkin toiminnassa energiatehokkuuden kehittämiseen”, sanoo Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallituksen puheenjohtaja Markku Seppä. ”Säätiön kiinteistöistä on laadittu selvitys energian käytöstä ja kartoitettu energiansäästötoimenpiteitä. Uusi toiminnanjohtaja pääsee heti toteuttamaan näitä suunnitelmia, joissa tavoitellaan yli 10 %:n säästöä kokonaisenergiankäyttöön.”

Panu Hulkkonen korvaa aikaisemmin säätiöllä toimineet osa-aikaisen asiamiehen ja kiinteistövastaavan. Hän aloittaa tehtävässään 23.10.2023.

Lisätietoja:

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallituksen puheenjohtaja
Markku Seppä puh. 0400 921332

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka on vuonna 1974 toimintansa aloittanut säätiö. Se toteuttaa tarkoitustaan yleishyödyllisesti, pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Säätiön tutkimustoiminta keskittyy tieteellisten tutkimusten tekemiseen, apurahojen myöntämiseen sekä työhön yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurunka omistaa noin 60 hehtaarin maa-alueen ja alueella on kiinteistöjä noin 27 700 neliömetriä. Niistä 95 % on vuokrattu säätiön kokonaan omistamalle Peurunka Oy:lle, jonka liikevaihto on noin 15 milj euroa. Peurunka Oy:n toimitusjohtaja on Timo Kaisla.