This year´s application period is open since 7.2.2022.

The thesis grant is targeted for people working on a thesis for a master’s degree (in a university or a university of applied sciences).

To be applicable for a grant, the thesis work must be in line with the goals and values of Rehabilitation Foundation Peurunka and meet current research and development needs. Grants are awarded to thesis projects that are related to the promotion of well-being and support the core values the Foundation’s activities are built upon: the promotion of diverse and holistic well-being and quality of life with evidence-based methods, responsibility, tradition and renewal. Grants can be awarded to projects falling under any related branch of science. Ideally, the results of the thesis project should be applicable to Peurunka’s service production in the future.

The board of Rehabilitation Foundation Peurunka decides the total amount of thesis grant funding every year. In 2022, the total sum available for thesis grants is €3,500, consisting of five €700 grants. The grant will be paid to the applicant in one instalment during the year that it was awarded. The Foundation reports the grants to the tax authorities annually.

Send the application by e-mail to tutkimustoiminta@peurunka.fi. Applications are accepted until all of the thesis grants for the year have been awarded.

Information on the studies that were awarded the grants, as well as the results of these studies, will be reported on the website of Rehabilitation Foundation Peurunka. Grant recipients must submit the research results to the Foundation within three months of the completion of the funded study (thesis, dissertation, research project). Whenever possible, the results should also be communicated at a Peurunka staff meeting and/or customer event.

The grant application should include the following:

 1. copy of a document proving your right to study in connection with the thesis
 2. a research plan that is a maximum of 5 pages long and includes:
  • background (relevance of the study, what is already known)
  • goals (aim of the study, research question)
  • materials and research methods (data, methods, ethical considerations)
  • resources (funding, schedule, what stage is the study at)
  • results (expected results and their scientific/societal relevance, application of results, impact, publication of results)

 

Funded thesis in 2021:
– Kurvinen Kaisa, ”Yksinelävien iäkkäiden mielen hyvinvointi, yksinäisyys ja koettu terveydentila”, Itä-Suomen yliopisto, Preventiivisen hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Paunisaari Anni, ”Suomalaisten ravintolisien kulutus ja niiden rooli terveyden ylläpidossa”, Aalto yliopisto, Global management marketing Pro Gradu, 700€
– Pesonen Tiina, ”Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden näkökyky ja näönhuollon palvelutarpeet”, Oulun yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Saha Pauliina, ”Changes in health functioning after statutory retirement – contributions of psychosocial and physical working conditions”, Tampereen yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Söderholm Anton, ”Työaikojen sopeuttaminen omaan uni-valverytmiin etätöissä -Unen laadun ja määrän vaikutus työkykyyn ja töissä jaksamiseen” Åbo Akademi, Psykologian Pro Gradu, 700€

Funded thesis in 2020:
– Himberg Marianne, ”Syöpäpotilaiden liikuntainterventio fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi solunsalpaajahoidon aikana”, Turun ammattikorkeakoulu, Kliinisen asiantuntijuuden YAMK, 700€
– Karsikas Eevi & Liuska Jenni, ”Mobiili- ja internet-interventioiden vaikuttavuus kroonisen kivun hoidossa: monimenetelmällinen kirjallisuuskatsaus”, Oulun yliopisto, Terveystieteiden Pro Gradu, 700€
– Pietiläinen Tiina, ”Liikettä luonnossa, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus suunnistajien luontokokemuksista”, Lapin yliopisto, Matkailututkimuksen Pro Gradu, 700€
– Rossi Sanna, ”Kohti sujuvampaa yhteistyötä, ammatillisen kuntoutusselvityksen sisäänoton kehittäminen Peurunka Oy:ssa”, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan YAMK, 700€
– Tiusanen Marja-Leena, ”Nuorten aikuisten urasuunnitelmat – kokemuksia oman elämän toimijuudesta korkeakoulu-startin jälkeen”, Itä-Suomen yliopisto, Erityispedagogiikan Pro Gradu, 700€