Muistisairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Kenelle valmennuskurssi on tarkoitettu?

Muistikurssit on kohdennettu asiakkaille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus. Kyseessä voi olla esim. Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinendementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä.

Asiakkaan hoitava taho on arvioinut sopeutumisvalmennuskurssin ajankohtaisuuden enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkamista.

Toteutus

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit ovat parikursseja, ne on suunnattu alle 76-vuotialle muistisairauksia sairastaville aikuisille, joille sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.

Asiakkaalla tulee olla sellainen toimintakyky, että hän pärjää Peurungan tiloissa ilman jatkuvaa avustusta ja on pääsääntöisesti omatoiminen sekä pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Miten haet?

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 sekä liitteeksi lääkärin B-lausunto.

Mikäli kuntoutusta haetaan myös puolisolle tai omaiselle/läheiselle on se kirjattava hakulomakkeeseen ja Kelan kuntoutuspäätöksessä on oltava maininta hänen osallistumisestaan kuntoutukseen.