Aikuisten metabolisen oireyhtymän tyypin 2 diabeteksen sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta.

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit

Mitä kurssit ovat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa tai kuntoutustuella.

Kurssit on tarkoitettu henkilöille joilla on asianmukaisesti diagnosoitu metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, ylipainoa (BMI yli 30), diabeteslääkitys ja kohonnut paastosokeriarvo sekä lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot.

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 18-vuotias ja sinulla on todettu metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes
  • sinulla on ylipainoa (BMI yli 30) ja sen hoito ei ole tuottanut tulosta
  • sinulla on diabeteslääkitys
  • sinulla on lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot
  • haluat osallistua kuntoutukseen, joka toteutetaan kasvokkaisena ja verkkokuntoutuksena.

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, elämänlaadun, elämäntapamuutosten, itsehoitovalmiuksien ja painonhallinnan tukeminen sekä voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen itsehoidon tehostamiseksi ja lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kurssi toteutetaan yhdistelmäkuntoutuksena:

  • alussa 3 vrk aloitusjakso Peurungassa
  • etäkuntoutus 12 viikkoa, joka toteutuu 3kk aikana. Etäkuntoutus sisältää 5 etäkuntoutuspäivää sekä yksilöllisiä keskusteluja asiakkaan tarpeen mukaisen ammattilaisen kanssa sekä diabeteshoitajan kanssa.

Kuntoututukseen hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta.

Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU132 sekä lääkärin B- lausunnon.