Peurunka - Kuntoutuspalvelut - Veteraanit

Kenelle tarkoitettu?

Suomen sotiin (1939-1945) perustuva kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä eräille muille laissa (1039/97) tarkemmin määritellyille erityisryhmille.

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujan aktiivisuuteen ja omien voimavarojen vahvistumiseen tähtäävää toimintaa. Kuntoutus toteutetaan prosessinomaisesti, lähettävän tahon kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Työryhmä

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä omahoitajaperiaatteella. Kuntoutuksen alussa asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka osallistuu ensisijaisesti kuntoutujan tapahtumiin (esim. tulo- ja lähtöhaastattelut sekä moniammatilliset tiimipalaverit) ja laatii kuntoutujalle tarvittaessa hoitosuunnitelman.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaan-/lähihoitaja ja fysioterapeutti, muita kuntoutustyöntekijöitä tarvittaessa esim. psykologi, sosiaalityöntekijä ja ravitsemusneuvoja.

Yleistä tietoa

Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee 7-28 vrk:n välillä.

Kuntoutusjakson voi halutessaan jakaa puolisonsa kanssa, jolloin maksusitoumuksessa mainittu vuorokausimäärä puolittuu esimerkiksi 14 vrk:sta 7:ään vuorokauteen.

Kuntoutuksen edellytyksenä Peurungassa on, että kuntoutettava on omatoiminen tai tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissaan. Peurungassa ei voida valitettavasti kuntouttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön avustamaan tai valvomaan kokoaikaisesti.

Näin haet kuntoutukseen

1. Kuntoutukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

2. Lisäksi tarvitaan Valtiokonttorin sotilasvamma- ja veteraaniyksikön, kotikunnan terveyskeskuksen tai muun asianomaisen toimintayksikön maksusitoumus.

Kysy lisää omasta terveyskeskuksestasi tai Peurungan kuntoutustoimistosta.

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi