Kelan kustantaman omaishoitajien kuntoutuksen tavoitteena on edistää omaishoitajien toimintakykyä laaja-alaisesti.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssit ovat tarkoitettu läheistään päivittäin hoitavalle tai avustavalle henkilölle. Omaishoitajalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua omaishoitosopimusta. Omaishoitajalla on sairaudesta tai työstä aiheutuvan rasituksen vuoksi osallisuus alentunut tai vaarassa alentua sekä arjen toiminnoista suoriutuminen on vaikeutunut. Hänellä voi olla uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jatkamista. Edellä mainittujen syiden vuoksi hänelle aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.

Moniammatillinen työryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja liikunnanohjaaja. Lisäksi kuntoutuksen toteutukseen osallistuu esim. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja kuntoutuksen ohjaaja.

Osallistujat ja kesto

  1.  lasta tai nuorta hoitaville, kurssin pituus 5+5 vrk:tta
  2.  aikuista hoitaville, kurssin pituus 5+5 vrk:tta
  3. omaishoitajien parikurssi, jonne osallistuu myös
    hoidettava omainen. Kurssin pituus 5+5+5 vrk:tta

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla:

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava, työfysioterapeutti

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Katso lisätietoja ja tulosta esite tästä.