Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

KIILA-kuntoutus on Kelan rahoittama uusi kuntoutusmuoto, joka on 1.5.2016 alkaen korvannut aiemman TYK-kuntoutuksen. KIILA-kuntoutuksessa korostuu yhteistyö kuntoutujan, Peurungan, työterveyshuollon ja työnantajan välillä.

Mitä KIILA-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

KIILA-kuntoutus on alle 67-vuotiaiden ammatillista kuntoutusta. Tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn edistäminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkykyä heikentävän sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista kuntoutustarve ja -mahdollisuudet tulee olla selvitetty.

KIILA-kuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä. Kuntoutusprosessiin osallistuvat tiiviisti kuntoutuja, työnantaja ja työterveyshuolto. Katso KIILA-kuntoutuksen aikajana tästä.

Kuntoutukseen hakeutuminen

  • Olet alle 67-vuotias vakituisessa, määräaikaisessa tai toistuvissa työsuhteissa työskentelevä työntekijä.
  • Työkykyä heikentää sairaus ja se lähivuosina tulee heikentämään työkykyä.
  • Koet tuen tarvetta työssä jaksamiselle.
  • Olet motivoitunut tekemään muutoksia.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2.  hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 101, jonka liitteenä on B-lausunto
  3. hakijan ja esimiehen täyttämä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200

Lomakkeet toimitetaan yleensä työterveyshuollon toimesta Kelan paikallistoimistoon. Myös työterveyshuollot voivat hakea KIILA-kuntoutuskurssia Kelan kautta.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden. Kela myöntää kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

 

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

Tulosta tästä.

Kiila-kuntoutukset 2019:

Peurungassa kuntoutus on yksilölähtöistä ja työkeskeistä. Tutustu ja hae mukaan!


76086 
Keski- Suomen opettajat
(vaka, perusopetus, lukio)
Katso tarkempi sisältö.

76087 Keski-Suomen opettajat
(ammatilliset ja yliopisto)
Katso tarkempi sisältö.

76088 OAJ:n Keski-Suomen toimijat
(alueyhdistys, paikallisyhdistys, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut OAJ)
Katso tarkempi sisältö.

76089 Keski-Suomen rehtorit
Katso tarkempi sisältö.

 

Vuonna 2020 toteutettavat yksilölliset kiila-kurssit:

1. Yksilö-Kiilan aikataulu

Asiantuntijan käyntikerrat:  puhelimitse / skype-palaverina 23.3 – 25.03.2020 välisenä aikana

Avopäivä Peurungassa: 21.4 – 24.4.2020

Alkujakso: 25.5-29.5.20

Loppujakso: 14.9 – 17.9.20

Päätösosa skype-palaverina: 16.11 – 27.11.20 välisenä aikana