Tyypin 1 diabetesta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa, kuntoutustuella tai työelämästä poissa.

Mitä tyypin 1 diabeteskurssit ovat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Yli 20-vuotiaille  työssä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelemassa oleville ja  työstä poissaoleville aikuisille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes. Tyypin 1 diabetessairauden sopeutumisvalmennuksessa asiakas saa tukea elämäntilanteeseensa sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. Lisäksi asiakas saa voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Kuntoutus sopii asiakkaalle, jonka sairaustilanne vaatii tehostettua moniammatillista tukea ja ohjausta ja on johtanut diabetekseen liittyviin lisäsairauksiin tai niiden uhkaan. Kuntoutus sisältää verkkokuntoutuksena toteutettavaa etäkuntoutusta.Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja.

Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa, kuntoutustuella tai työelämästä poissa.

Kurssit on tarkoitettu henkilöille joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes mutta sairaus ei ole hoitotasapainossa ja/tai itsehoidossa on ongelmia sekä sairauteen sopeutuminen on vielä kesken.
Kurssien tavoitteena on tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, vahvistaa itsehoitotaitoja ja valmiuksia, lisätä luottamusta omiin kykyihin verensokeritason hallinnassa ja omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistaminen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kurssi toteutetaan yhdistelmäkuntoutuksena:

  • alussa 3 vrk aloitusjakso Peurungassa
  • etäkuntoutus 8 viikkoa, joka toteutuu 2kk aikana. Etäkuntoutus sisältää 3 etäkuntoutuspäivää sekä yksilöllisiä keskusteluja asiakkaan tarpeen mukaisen ammattilaisen kanssa sekä diabeteshoitajan kanssa.

Kuntoutuskurssin kustannukset ja hakeminen

Kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat asiakkaille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edeltävä yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Hakija toimittaa Kelalle kuntoutushakemuslomakkeen KU132 sekä lääkärin B- lausunnon.