InBody-kehonkoostumus

 • 30 €
 • 2 min + testipalaute

Näe mistä kehosi koostuu

Mittaamme kehosi koostumuksen bioimpedanssia hyödyntävän InBody 720 -mittalaitteiston avulla. Saat mittausraportin paperilla itsellesi ja testaaja käy kanssasi läpi tulokset sekä antaa vinkkejä liikkumiseen sekä terveelliseen ravitsemukseen.

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) on menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen, joka perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa sähköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia, eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta.

Kehonkoostumus mitataan segmentaalisesti viidessä osassa käyttäen monitaajuista sähkövirtaa. Kehon mittaaminen segmenteittäin on tärkeää, sillä eri kehon osilla (esim. keskivartalo vs. käsi) on erilainen impedanssi.

Mitattavia asioita

 • kokonaispaino (kg)
 • kehon rasvaton massa (kg)
 • lihasmassa (kg)
 • rasvakudoksen määrä (kg)
 • rasvaprosentti (%)
 • kehon nesteet (solun sisäiset/ulkoiset) (l)
 • painokontrollitavoite (kg)
 • lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • raajojen puolierot
 • vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • perusaineenvaihdunta (kcal/vrk)
 • kehon painoindeksi (BMI)
 • kehon solupaino (kg)
 • viskeraalirasva (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala)

Kenelle mittaus on tarkoitettu?

 • kaikille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja haluavat lisämotivaatiota liikkumiseen sekä terveellisiin ravintotottumuksiin

Miksi juuri sinä tulisit mittaukseen?

 • saadaksesi selville terveellisen ihannepainotavoitteesi sekä kehosi rasvojen / lihasten / luuston keskinäiset suhteet

Seurantamittauksilla tietoa muutoksista

 • Oletko aloittanut säännöllisen kuntoilun vai onko tavoitteenasi päästä eroon liikakiloista? Säännöllisillä seurantamittauksilla saa luotettavasti tietoa muutoksista kehosi koostumuksessa.

Miten valmistaudut mittaukseen?

 • tarkemman mittaustuloksen saamiseksi vältä syömistä 4 tuntia ennen mittausta
 • kevyt vaatetus, paljain jaloin
 • mittaus kestää noin 2 minuuttia + testipalaute
 • mittausta ei tehdä sydämentahdistinta käyttäville

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: