Buustia työhyvinvointiin Peurungasta

Työyhteisön tärkein voimavara on työntekijät ja heidän hyvinvoinnistansa huolehtiminen on keskeisessä asemassa menestyksekkään organisaation taustalla. Peurungassa on pitkä kokemus erilaisista työhön kuntoutumisen muodoista sekä vahvaa osaamista keinoista työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Hyvinvointiin sijoittaminen kannattaakin nähdä yrityksissä investointina, sillä henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on tutkimusten mukaan todettu tulevan moninkertaisina takaisin.

Hyvinvoinnin hyödyt näkyvät etenkin sairauspoissaolojen vähenemisenä, työn tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden kasvuna sekä työhön sitoutuneempina työntekijöinä. Työhyvinvoinnin kehittämisen taustalla on hyvä olla tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja ja hyvinvoinnin muutoksia kannattaa tarkastella myös pidemmällä aikavälillä.

“Työhyvinvointi on yhteistyötä niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin kesken. Jokaisella työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnistaan omaan työhön vaikuttamisen, itsestä huolehtimisen ja palautumisen kautta. Työterveys, työsuojelu ja johto varmistavat osaltaan, että työn tekeminen terveellisesti ja turvallisesti mahdollistuu. Mielestäni työhyvinvointiin vaikuttavat merkittävästi asioiden puheeksi ottaminen, asioihin puuttuminen, ihmisen motivointi omaan itsehoitoon ja tilanteen muuttamiseen sekä kuulluksi tuleminen. Lisäksi tärkeää olisi, että toimet tapahtuisivat oikea-aikaisesti”, kertoo Sanna Rossi, Peurungan työfysioterapeutti.

Työhyvinvoinnista puhuttaessa kannattaa hyvinvointia ja terveyttä käsitellä kokonaisvaltaisesti yksittäisten tekijöiden kuten kuormituksen tai työmäärän hallinnan sijaan. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä toiminta- ja työkyky vaikuttavat kaikki toisiinsa. Lisäksi tärkeää on osaaminen ja motivaatio työtä kohtaan.

Valittaessa vaikuttavia työhyvinvointipalveluita tulisi tunnistaa työntekijälle sekä työyhteisölle keskeisiä kehittämiskohteita eri hyvinvoinnin osa-alueiden joukosta sekä räätälöidä niihin sopivia keinoja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan moniammatillisesti liki 60 terveydenhuollon ammattilaisemme voimin.

“Itse lähestyn työkykyä Työterveyslaitoksen Työkykytalon kautta. Talon kolmessa alimmassa kerroksessa ihmisen henkilökohtaiset voimavarat (fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen terveys ja toimintakyky, ammatillinen osaaminen, omat henkilökohtaiset elämänarvot, asenne/motivaatio työtä kohtaan), neljännessä kerroksessa johtaminen, työyhteisö ja työolot. Olennaisesti ihmisen työkykyyn vaikuttavat myös työkykytaloa ympäröivät sosiaaliset verkostot sekä yhteiskunnan rakenteet ja säännöt. Voisikin sanoa, että työkykyyn voidaan vaikuttaa sekä yksilön omin toimin että myös työnantajan ja yhteiskunnan taholta tulevin toimin yhteistyössä”, kertoo Satu Takkinen, Peurungan psykologi.

Peurungan yrityksille suunnatut työhyvinvointipalvelut on jaettu teemoittain viiteen eri aihepiiriin:

  • henkinen hyvinvointi
  • aktiivinen arki
  • tasapainoa ja hyvinvointia elämään
  • yhteistyöstä voimaa ja motivaatiota sekä
  • voimaa ja harmoniaa luonnosta.

Kaikki teemat sisältävät erilaisia kokonaisuuksia yksittäisistä työhyvinvointipäivistä pidempi kestoisiin hyvinvointivalmennuksiin.

Lisäksi tuotamme monipuolisia ammatillisen kuntoutuksen palveluita, joiden avulla pyritään parantamaan esimerkiksi työllistymistä sekä työssä jaksamista.

Peurunka on hyvinvoinnin ammattilainen ja kumppanisi henkilöstön hyvinvoinnissa.

Peurungan työhyvinvointipalvelujen avulla työyhteisöön tuodaan kaivattua yhteistä tekemistä, käsitellään hyvinvoinnin teemoja ja kehitetään motivoivaa ilmapiiriä. Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen on parhaita tapoja investoida yrityksen tulevaisuuteen. Kevyimmillään se voi tarkoittaa innostavaa asiantuntijaluentoa kokouspäivän yhteydessä ja laajimmillaan pitkäkestoista hyvinvointivalmennusta koko henkilöstölle. Me autamme sinua vuosikymmenten kokemuksella sopivan kokonaisuuden löytämisessä, haluamassasi mittakaavassa.

Artikkeli on julkaistu HR-Viestissä 3/2022.
» Linkki näköislehteen