Testipaketit

Testipaketti on kuntotestien kokonaisuus, joka koostuu fyysisen kunnon eri osa-alueita kartoittavista testeistä. Kuntotestien avulla voidaan selvittää fyysisen kunnon tila ja sitä kautta saada tietoa terveydestä, toiminta- ja suorituskyvystä sekä kunnon kehittämistarpeista. Kuntotestit toimivat hyvänä lähtökohtana liikunnan aloittamiselle, liikuntaan motivoitumiselle, tavoitteelliselle harjoittelulle ja kehityksen seurannalle.

Testipaketti sopii kaikille, jotka haluavat tietoa omasta fyysisestä kunnostaan. Kuntotestaus sopii hyvin monenlaisiin tarpeisiin ja monenlaisille ihmisille. Yksi haluaa aloittaa terveyden kannalta riittävän liikunnan, toinen seurata lihasvoiman kehittymistä ja kolmas pitää yllä riittävää lihaskunnon ja kestävyyden tasoa.

Tarjolla on kolme eri testipakettia: ikääntyvän testipaketti, terveysliikkujan testipaketti ja kuntourheilijan testipaketti.

Terveysliikkujan testipaketti 278 €

Terveysliikkujan testipaketti on suunnattu terveille, vähän liikkuville työikäisille, jotka haluavat liikkua terveytensä kannalta riittävästi ja tehokkaasti.

Testien taustalla ovat aikuisväestön liikuntasuositukset, joiden mukaan terveyden kannalta riittävä liikkuminen sisältää kestävyys- ja voimaharjoittelua. Mukana on näiden ominaisuuksien testaamisen lisäksi kehonkoostumuksen mittaus, joka antaa tietoa riskistä sairastua moniin elintapasairauksiin, ja liikkuvuus, joka voi kertoa riskistä esimerkiksi selkäongelmiin. Testeissä huomioidaan näin terveyteen liittyvät fyysisen kunnon osa-alueet monipuolisesti.

Testipaketti sisältää_

  • kehonkoostumuksen mittauksen
  • lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapaino testit
  • kestävyyden (VO2max) Epäsuoralla submaksimaalisella polkupyöräergometritestillä.

Testipaketti on varattavissa verkkokaupastamme.

Kuntourheilijan testipaketti 278 €

Kuntourheilijan testikokonaisuus on suunnattu aktiiviselle liikkujalle kartoittamaan fyysisen kunnon eri osatekijöiden tasoa.

Testipatteri soveltuu heille, joilla tavoitteena on parempi fyysinen suorituskyky, ei niinkään liikkumaan motivoituminen.

Testistöllä mitataan

  • kehonkoostumusta
  • kestävyyttä
  • ylä-, ala- ja keskivartalon voimaa
  • tasapainoa
  • liikkuvuutta ja
  • vartalon hallintaa.

Testipaketti on varattavissa verkkokaupastamme.

Ikääntyvän testipaketti 278 €

Ikääntyvän testipaketti on suunniteltu vanhenevalle väestölle (55+). Ideana on kartoittaa ikääntymisen kannalta olennaisten fyysisen kunnon osa-alueiden taso ja näin ennaltaehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomaa fyysisen kunnon heikentymistä.

Taustalla vaikuttaa yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus, jonka mukaan kestävyyden ja voiman ohella tasapaino ja notkeus ovat vanheneville entistä tärkeämpiä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien lisäksi on huomioitu teho, jonka on tutkimuksissa yhä enenevissä määrin todettu olevan iäkkäille tarpeellinen ominaisuus.

Testipaketti sisältää kehonkoostumuksen mittauksen, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit sekä kestävyyden (VO2max) testaus 2 km kävelytestillä.

Testipaketti on varattavissa verkkokaupastamme.