Peurunka - Kuntoutus - Tukiranka

Kela kustantaa tules- ja reumalinjan yksilökuntoutusta tavoitteena kuntoutujan työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

Mitä yksilökuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on tukija liikuntaelin- tai reumasairaus tai neurologinen sairaus tai jokin muu sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Kelan järjestämä harkinnanvarainen yksilökuntoutus tarjoaa vaihtoehdon silloin, kun lakisääteisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty, mutta yksilöllisen kuntoutuksen tarve on ilmeinen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista lääketieteelliset perusselvittelyt hoidettavissa olevien sairauksien osalta on luonnollisesti tehtävä.

Omaisen osallistuminen

Jos omaisen (aikuinen tai yli 7-v. lapsi) osallistuminen on tarpeen, se tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Kuntoutujaan kohdistuvien kuntoutustarpeiden rinnalla tuetaan ja ohjataan omaisia ja läheisiä, jotta kuntoutujan arkeen saadaan luotua kuntoutumista edistäviä toimintatapoja. Omainen voi osallistua kuntoutukseen jakson ohjelman edellyttämällä tavalla, korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollisuus saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (ed. yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta, joka opastaa myös hakuprosessisa. Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla pitää olla

  • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutuksen tarve
  • hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi kuntoutuja laittaa B-lausunnon

Edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelalle. Hakemuksia käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, käsittelyaika Kelassa kestää yleensä noin 5-8 viikkoa.

Yksilökuntoutuksen prosessin kulku

  • Alkuvaihe
  • Aloitusjakso 5 vrk
  • Kuntoutussuunnitelman totetuttaminen käytännössä
  • Jatkojakso/jaksot 11 vrk
  • Päätösvaihe

Katso lisätietoja tästä.

 

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

 

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Tulosta tästä.