Peurunka - Kuntoutus - Neurologinen

Kela kustantaa neurologisen linjan yksilökuntoutusta sitä tarvitseville. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

Mitä yksilökuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on tukija liikuntaelin- tai reumasairaus tai neurologinen sairaus tai jokin muu sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Kelan järjestämä harkinnanvarainen yksilökuntoutus tarjoaa vaihtoehdon silloin, kun lakisääteisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty, mutta yksilöllisen kuntoutuksen tarve on ilmeinen. Ennen kuntoutukseen hakeutumista lääketieteelliset perusselvittelyt hoidettavissa olevien sairauksien osalta on luonnollisesti tehtävä.

Yksilökuntoutus Peurungassa

Työ- ja toimintakyky koostuu monista yksilöllisistä, työhön ja työyhteisöön ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä. Peurungassa kuntoutus on yksilölähtöistä sekä työ- ja/tai toimintakykykeskeistä. Pääpaino yksilöllisessä kuntoutuksessa on kuntoutujan ajankohtaisen työ- ja toimintakykyä sekä opiskelukykyä alentavan sairauden tai oireen monipuolisessa tarkastelussa ja suunnitelmien tekemisessä kuntoutujan selviytymisen edistämiseksi. Kuntoutusjakso sisältää monipuolisesti fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä.

Omaisen osallistuminen

Omainen voi osallistua kuntoutukseen jakson ohjelman edellyttämällä tavalla, korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollisuus saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (ed. yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa, mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Yksilökuntoutuksen prosessin kulku

  • Alkuvaihe
  • Aloitusjakso 5 vrk
  • Kuntoutussuunnitelman toteuttaminen käytännössä
  • Jatkojatkso/jaksot 11 vrk
  • Päätösvaihe

Katso tarkemmat tiedot tästä.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta, joka opastaa myös hakuprosessisa. Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla pitää olla

  • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutuksen tarve
  • hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi kuntoutuja laittaa B-lausunnon

Edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelalle. Hakemuksia käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, käsittelyaika Kelassa kestää yleensä noin 5-8 viikkoa.

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

 

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Tulosta tästä.