Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

Yksilökuntoutus Peurungassa

Mitä yksilökuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on tuki-ja liikuntaelin- tai reumasairaus tai neurologinen
sairaus tai jokin muu sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.

Omaisen osallistuminen

Jos omaisen (aikuinen tai yli 7-v. lapsi) osallistuminen on tarpeen, se tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Kuntoutujaan kohdistuvien kuntoutustarpeiden rinnalla tuetaan ja ohjataan omaisia ja läheisiä, jotta kuntoutujan arkeen saadaan luotua kuntoutumista edistäviä toimintatapoja. Omainen voi osallistua kuntoutukseen jakson ohjelman edellyttämällä tavalla, korkeintaan yhteensä 5 vrk alku- ja/tai päätösvaiheessa.

Yksilökuntoutus Peurungassa

Työ- ja toimintakyky koostuu monista yksilöllisistä, työhön ja työyhteisöön ja ympäristöön
liittyvistä tekijöistä. Peurungassa kuntoutus on yksilölähtöistä sekä työ- ja/tai toimintakykykeskeistä. Pääpaino yksilöllisessä kuntoutuksessa on kuntoutujan ajankohtaisen työ- ja toimintakykyä sekä opiskelukykyä alentavan sairauden tai oireen monipuolisessa tarkastelussa ja suunnitelmien tekemisessä kuntoutujan selviytymisen edistämiseksi. Kuntoutusjakso sisältävät monipuolisesti fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä. Työryhmään kuuluvat tules-ja reumalinjalla sekä yleislinjalla erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi. Neurologisella linjalla edellisten lisäksi työryhmään kuuluu toimintaterapeutti.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollisuus saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (ed. yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta, joka opastaa myös hakuprosessissa.
Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla pitää olla

  • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutuksen tarve
  • hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi kuntoutuja laittaa B-lausunnon
  • edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelalle

Yksilökuntoutuksen prosessin kulun löydät tästä.

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

 

Katso tarkemmat tiedot ja tulosta esite tästä.