Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

Kelan kustantamat aikuisten työuupumus-kuntoutuskurssit edistävät kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Kursseilla keskitytään uupumustilaan liittyvän tilanteen ymmärtämiseen ja omatoimisten, aktiivisten kuntoutuskeinojen omaksumiseen.

  • Työuupuneiden kuntoutus on suunnattu työssä oleville henkilöille, joiden työkykyä uhkaavat uupumusoireet.
  • Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä ja joiden työ- ja toimintakykyä on mahdollisuus edistää suunnitellulla kuntoutuksella.
  • Työuupuneille on tarjolla kahdenlaisia kuntoutuskursseja: yleisiä kuntoutuskursseja sekä kuntoutuskursseja, joissa kuntoutusjaksojen välillä on lisäksi erillisiä yksilöllisiä käyntikertoja.
  • Katso esite

Näin haet kuntoutukseen

  • Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa, jossa opastetaan myös kurssien valinnassa.
  • Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto.

Lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutusasiaintoimistoon, p. 020 751 6712.