Kelan järjestämän työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa pääsemään koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön ja tuottaa urasuunnitelma ja konkreettinen työtavoite.

Kenelle soveltuu?

Henkilölle, jonka sairaus, vamma tai kokonaistilanne aiheuttaa nyt tai voi aiheuttaa lähitulevaisuudessa työ- ja opiskelukyvyn tai ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Tavoitteena on

 • tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi
 • tukea urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa
 • tuottaa kohdentunut urasuunnitelma ja konkreettinen työtavoite, lisäksi kuntoutujalla on osaamista työnhausta, työhaastatteluissa toimimisesta ja työyhteisötaidoista sekä kokemusta ammatillisen työn kokeilemisesta

Kuntoutuksen vaiheet

 1. Kuntoutuksen suunnittelu (1 vrk)
 2. Taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoitus (enintään 5 vrk)
 3. Työn etsintä (enintään 10-20 vrk)
 4. Työssä tukeminen ja tuen asteittainen vähentäminen (21-56 vrk ja mahdollisesti jatkopäätökset 60+60 vrk)
 5. Kuntoutuksen päättäminen (1 vrk)
 6. Seuranta (3 kk ja 6 kk kuluttua kuntoutuksen päättämisestä)

Kuntoutuksessa on valittavissa kolme eri linjaa

 • työkokeilu (kesto enintään 60 vrk)
 • työhönvalmennus (kesto enintään 180 vrk)
 • työkokeilu ja työhönvalmennus (kesto enintään 240 vrk)

Työkokeilussa kuntoutujalla on tuen tarvetta työskennellessään työkokeilijana ulkopuolisessa työpaikassa ja mahdollisesti osan aikaa palveluntuottajan työkokeilutiloissa.

Työhönvalmennuksessa kuntoutujalla on tuen tarvetta työskennellessään työharjoittelijana tai palkka- ja ansiotyössä ulkopuolisessa työpaikassa.

Työkokeilussa ja työhönvalmennuksessa kuntoutujalla on tuen tarvetta alkuvaiheessa työskennellessään työkokeilijana, sitten työharjoittelijana tai palkka- ja ansiotyössä ja viimeisessä vaiheessa tuen tarvetta palkka- ja ansiotyössä ulkopuolisessa työpaikassa.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden. Kela myöntää kuntoutusrahaa, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua) ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

Kuntoutukseen hakeutuminen

 • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
 • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 101, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava

puh. 020 751 6492,

sanna.rossi@peurunka.fi

Kysy lisää Peurungan kuntoutustoimistosta: puh. 020 751 6712 tai kuntoutus@peurunka.fi.

Tulosta tästä.