Peurunka - Kuntoutus - Ylläpitö

Kelan kustantaman TYK-kuntoutuksen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) tavoitteena on, että kuntoutuja jatkaa omassa työssään tai siirtyy terveydentilan kannalta sopivampiin työtehtäviin.

 • Tyk on suunnattu kuntoutujille, joilla on työkykyä alentava sairaus ja työkyvyttömyyden uhka.
 • Lisäksi edellytetään, että työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteitä on toteutettu ja ne eivät ole tuottaneet riittäviä tuloksia.
 • Kuntoutujan työsuhteen tulee olla voimassa kuntoutuksen alkaessa.
 • TYK-kuntoutukseen on lakisääteinen oikeus valintakriteereiden täyttyessä: työkykyä alentava sairaus ja lähivuosina työkyvyttömyyden uhka.
 • Kuntoutujaryhmiä on kahdenlaisia: Ryhmä voidaan muodostaa saman työnantajan ja/tai työpaikan työntekijöistä (ryhmämuotoinen TYK-toiminta) tai siten, että Kelan antamien TYK-maksusitoumusten pohjalta kuntoutujat kutsutaan heille parhaiten soveltuvaan ryhmään (yksilöllinen TYK-kuntoutus).
 • Katso esite: TYK-kuntoutus

Näin haet ryhmämuotoiseen Tyk-kuntoutukseen

 • Työterveyshuolto yhdessä työpaikan kanssa hakee työpaikkakohtaista TYK-kuntoutusta Kelasta.
 • Kysy tätä vaihtoehtoa omasta työterveyshuollostasi.

Näin haet yksilölliseen TYK-kuntoutukseen

 • Hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa. Kuntoutukseen voi hakeutua milloin vain.

Hakijalla tulee olla

  1. työterveyslääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve ja työterveyshuollon tai työpaikan toimenpiteet työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 101
  3. lisäksi täytetyt KU 108 -selvityslomake (työterveyshuolto täyttää) ja KU 109 -selvityslomake (esimies täyttää)

Kaikki edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kysy lisää:

Anu Salpakoski

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö