Peurunka - Kuntoutus - Tukiranka

Kelan kustantamien työelämässä olevien Tules-kurssien tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Kurssien ohjelmat suunnitellaan kohdennetusti selkä-, niska- tai niveloireisille.

Mitä Tules-kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kelan järjestämien aikuisten tules-kuntoutuskurssien tarkoituksena on laaja-alaisin menetelmin edistää kuntoutujan työ-ja toimintakykyä sekä osallistumista. Kursseja järjestetään työelämässä oleville sekä työelämästä poissa oleville alle ja yli 68-vuotiaille. Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokurssina. Työelämässä olevien kurssit toteutetaan selkäoireisten, niska/yläraajaoireisten tai lonkka-polvi-nilkka oireisten kursseina. Työelämästä poissaolevien
kursseilla ei tätä jakoa ole. Kaikilla kursseilla on keskeistä kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen, kivun hallintakeinojen oppiminen, itsehoidon tukeminen, elämänhallinnan vahvistuminen sekä työssä ja arjessa selviytymisen keinojen löytäminen. Tule-oireiden lisäksi kuntoutuksen tarvetta voi lisätä psyykkinen, sosiaalinen ja toiminnallinen oire tai ylipaino. Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan edistää ja turvata moniammatillisella ryhmäkuntoutuksella.

Tules-kurssit Peurungassa

Peurungassa tules-kuntoutus keskittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Pääpaino kuntoutuksessa on tukea kuntoutujaa asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutusjaksot sisältävät monipuiolisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvinvointiin liittyvien teemojen käsittelyä pääosin ryhmätyöskentelenynä. Ohjelmasta noin puolet on fyysistä aktivointia. Työelämästä poissaolevien kursseilla ohjelma painottuu toimintakyvyn edistämiseen. Työryhmään kuuluvat erikoislääkäri, kaksi fysioterapeuttia ja sairaanhoitaja. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuvat psykologi, ravitsemusterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

 

Tules-kuntoutuksen prosessin kulku

Laitosmuotoinen kurssi on kestoltaan 15 vrk, toteutetaan kolmessa jaksossa (5+5+5 vrk) 9 kk:n aikana. Kurssi toteutetaan laitos- tai avomuotoisena kuntoutujan tarpeiden mukaan. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

 • Alkuvaihe
 • Aloitusjakso
 • Välijakso
 • Päätösjakso

Avokurssi on kestoltaan 15 vrk, 5 ryhmämuotoista avopäivää ja 10 ryhmämuotoista käyntikertaa 9 kk:n aikana. Kurssin aikana ei majoituta kuntoutuslaitoksessa. Kurssille on esivalinta. Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

 • 3 ensimmäistä avokuntoutuspäivää
  • tavoitteet, suunnitelmat, haastattelut, tutkimukset, ohjelma, tilannearvio
 • 10 käyntikertaa, 2-3 vkon välein
 • 2 viimeistä avokuntoutuspäivää
  • tavoitteiden ja suunnitelman päivittäminen, tavoitteiden arviointi, jatkosuunnitelma

Katso tarkemmat tiedot kursseista tästä.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollisuus saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (ed. yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta, joka opastaa myös kurssien valinnassa. Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla pitää olla

 • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutuksen tarve
 • hakjian täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi kuntoutuja laittaa B-lausunnon

Lisätietoja:

Hanna Hintikka, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

 

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Tulosta tästä.