Peurunka - Kuntoutus - Sydänkuntoutus

Kelan työelämässä oleville sydänpotilaille kustantamien kuntoutuskurssien tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Mitä sydänkuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Kelan järjestämien sydänsairauksia sairastavien kuntoutuskurssien tarkoituksena on edistää kuntoutujan työ- tai toimintakykyä. Kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville sydänsairauksia sairastaville, joilla on moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Sydänkuntoutusta järjestetään laitos- ja avokursseina sekä alle että yli 68 -vuotiaille.

Työelämästä poissaoleville on suunnattu seuraavia kursseja:

  • sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat alle 68-vuotiaat
  • sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavat yli 68-vuotiaat
  • sepelvaltimotautia sairastavat (angina pectoris, sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus)
  • sydämen vajaatoimintaa sairastavat (synnynnäinen sydänvika, kardiomyopatia, harvinainen sydänsairaus, läppäleikkaus)

Kuntoutuksen kulku

Katso kuntoutuksen kulku tästä.

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta, joka opastaa myös kurssien valinnassa. Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
  2. hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteenä on B-lausunto

Lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Lisätietoja:

Hanna Hintikka, tuotevastaava, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838,

hanna.hintikka@peurunka.fi

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Tulosta tästä.