Selkäydinvammaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssin on aikuisten osittainen perhekurssi, joka toteutetaan sopeutumisvalmennuskurssina. Kurssi on tarkoitettu kuntoutujille, joilla on selkäydinvamma. Vammautumisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta ja kuntoutuja on akuuttivaiheen kuntoutuksen jälkeen kotiutunut. Edellytyksenä on, että työ- ja /tai toimintakykyä voidaan edistää kuntoutuksen keinoin.

Kurssille voi osallistua kuntoutujan läheinen. Perusteet läheisen osallistumiselle tulee ilmetä kuntoutujan B-lausunnossa/ kuntoutussuunnitelmassa. Läheinen osallistuu aktiivisesti kurssiohjelmaan. Häntä tuetaan ja ohjataan, että kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutusta edistäviä toimintoja. Läheinen osallistuu kurssin kolmeen viimeiseen päivään.

Kuntoutuksen tavoitteet

Tavoitteena on työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn edistäminen. Kurssilla pyritään helpottamaan arkielämän selviytymistä sekä hyödynnetään vertaistukea muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssi on pääosin ryhmämuotoista toimintaa sisältäen yksilöllisiä tarpeenmukaisia tapaamisia.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakijalla tulee olla

  • Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto/kuntoutussuunnitelma
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake (vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa KU 104 ja harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa KU 132)

Lisätietoja:

Jarna Ahonen, asiakkuuspäällikkö

puh. 020 751 6401

jarna.ahonen@peurunka.fi

Hanna Hintikka, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Tulosta tästä.