Nuorten mielenterveyskuntoutus Peurungassa

Mitä nuorten mielenterveyskuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Nuorille (16-28 v.) suunnattuja mielenterveyskursseja ovat ITU- ja NUPPU-kurssit. Niiden
tavoitteena on työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn edistäminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä,
joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa erilaiset mielenterveyden häiriöt ja joilla on halua ja kykyä
käsitellä asioitaan ryhmässä.

Mielenterveyskuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön
ja opiskeluun liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä.

ITU- ja NUPPU-kurssit

Mielenterveyden häiriötä sairastavien nuorten kuntoutuskurssit on suunnattu nuorille, joiden
työ-, opiskelu- tai toimintakykyä uhkaa diagnosoitu keskivaikea/vaikea masennus ja/tai
ahdistuneisuushäiriö esim. koulukiusaamisen laukaisemana. Kursseille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Kuntoutusprosessin kulku

ITU-kurssit toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena kolmessa jaksossa (5+5+5 vrk) 12 kk:n kuluessa.

NUPPU-kurssit sisältävät 1 avomuotoisen kuntoutuspäivän, 5-7 yksilöllistä käyntikertaa ja
10 ryhmämuotoista käyntikertaa 10 kk:n kuluessa.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden. Kela
myöntää kuntoutusrahaa, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua) ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Tapahtuu Kelan kautta, joka myös opastaa kuntoutuskurssin valinnassa. Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus
Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava, työfysioterapeutti

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

Risto Vidgren, psykiatrinen sairaanhoitaja

puh. 020 751 6789,

risto.vidgren@peurunka.fi

 

Tulosta tästä.