Muistisairauksia sairastavien kurssit Peurungassa (parikurssi)

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit ovat parikursseja, ne on suunnattu alle 76-vuotialle muistisairauksia sairastaville aikuisille, joille sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen tai lievä muistisairaus (MMSE pisteet 23 tai enemmän). Hän on päivittäisissä toimissaan pääasiassa omatoiminen, kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja haluaa osallistua kurssille läheisensä kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteet

Tavoitteena on kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Kuntoutuksessa keskeistä on toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitäminen oman aktiivisuuden, liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Lisäksi pyritään kuntoutujan ja läheisen selviytymisen tukemiseen sekä antamaan keinoja ja välineitä tulevaisuuteen varautumiseen.

Moniammatillinen työryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuvat toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi.

Osallistujat ja kesto

Kurssille osallistuu 8 kuntoutujaa ja 8 läheistä. Kurssin pituus on 5 vrk:tta.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla:

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Lisätietoja

Sanna Rossi, tuotevastaava, työfysioterapeutti

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

Tulosta tästä.