Peurunka - Kuntoutus - Vaikeavammaiset

Kelan kustantaman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on erityisesti kuntoutujan työ- ja/tai toimintakyvyn edistäminen.

 • Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan yksilöllisen kuntoutuksen tarve. Sairauteen ja/tai vammaan liittyy suoritus- tai osallistumisrajoite.
 • Kuntoutustarpeen taustalla voi olla esimerkiksi selkäydinvamma, aivohalvauksen jälkitila, MS-tauti, CP-vamma tai jokin muu neurologinen sairaus tai tapaturman jälkitila.
 • Kelan vaikeavammaiskuntoutukseen on lakisääteinen oikeus, mikäli valintakriteerit täyttyvät: vaikeavammaisella henkilöllä sairaus tai vamma, josta aiheutuu yksilöllisen kuntoutuksen tarve.
 • Kelan järjestämä harkinnanvarainen yksilökuntoutus tarjoaa taas vaihtoehdon silloin, kun kriteerit lakisääteiseen kuntoutukseen eivät täyty, mutta kuntoutuksen tarve on kuitenkin ilmeinen.
 • Kelan kustantamien kuntoutusvaihtoehtojen lisäksi kuntoutukseen voi hakeutua tietyin edellytyksin myös vakuutusyhtiön (VKK), Valtionkonttorin tai terveydenhuollon (SVOL) maksusitoumuksella tai itsemaksavana.
 • Katso ja tulosta esite tästä.

Näin haet kuntoutukseen

 • Kelan paikallistoimistossa opastetaan Kelan järjestämään ja rahoittamaan kuntoutukseen hakemisessa.
 • Vastaavasti vakuutusyhtiöiden, Valtiokonttorin ja terveydenhuollon toimipisteissä opastetaan niiden järjestämisvastuussa olevista kuntoutusvaihtoehdoista. Esimerkiksi tapaturmatapauksissa vakuutusyhtiö saattaa olla vastuussa kuntoutuksen järjestämisestä.
 • Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

 1. hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve
 2. hakijan täyttämä kuntoutuslomake (vaikeavammaiskuntoutuksessa KU104 ja harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa KU132)

Lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon tai kuntoutuksesta järjestämisvastuussa olevalle taholle kuten vakuutusyhtiöön, Valtiokonttoriin tai julkisen terveydenhuollon toimipisteeseen.

Kysy lisää:

Hanna Hintikka, tuotevastaava

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi