Kuntoremonttikurssit ovat ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta. Kurssilla keskitytään osallistujien fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen.

Kuntoremonttikurssi

Kuntoremonttikurssit on suunnattu työssäkäyville, joiden terveys ei ole vielä heikentynyt. Kuitenkin työntekijä itse, työpaikan esimies tai työterveyshuolto on havainnut työkykyyn vaikuttavia riskitekijöitä ja tähän liittyviä muutostarpeita.

Kuntoremonttikurssit suunnitellaan ja toteutetaan työpaikan sekä työterveyshuollon yhteistyönä.

Kuntoremonttiin liittyvät teemat nousevat työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon havaitsemista tarpeista.

Kuntoremonttitoiminta

Työterveyshuolto ja työnantaja järjestävät kuntoremonttitoimintaa harkintansa ja resurssiensa mukaan.

Työnantaja vastaa kuntoremontin kustannuksista osittain tai kokonaan.

Kustannuksiin voi saada tukea ammatti- tai muilta etujärjestöiltä. Myös kuntoutujalla voi olla omavastuuosuus.

Näin haet kuntoremonttiin

Kysy kuntoremonttitoiminnasta omalta työnantajaltasi tai työterveyshuollosta. Lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Lisätietoja:

Kari Saikkonen, tuotevastaava

puh. 020 751 6670

kari.saikkonen@peurunka.fi