Tutkimusmäärärahoja Peurungan ja Jyväskylän Yliopiston tutkimusyhteistyön kehittämiseksi.

JYPE-johtoryhmä julistaa haettavaksi tutkimusmäärärahoja. Tutkimusmäärärahoja myönnetään 1-2 tutkimushankkeelle 2-3 vuodeksi. Jaettava määräraha on yhteensä enintään 40 000 €/vuosi.

Tutkimusmäärärahat julistetaan haettavaksi kärkiteemalla hyvinvointi työelämässä ja rahoitettavan aiheen tulee tukea Peurungan palvelutoimintaa. Hakijan suositellaan keskustelevan tutkimusaiheesta etukäteen yhteyshenkilön kanssa.

Täältä näet myös Jyväskylän Yliopiston sivut samaan hakuun.

Hakemus:

Vapaamuotoisen hakemukseen liitetään enintään 6 sivua (A4) pitkä tutkimussuunnitelma, hakijan CV ja julkaisuluettelo sekä tohtoritutkintoa suorittavalta todistus jatko-opinto-oikeudesta.

Tutkimussuunnitelma:

  1. Tutkimuksen tausta
  2. Tavoitteet ja hypoteesi
  3. Aineisto ja menetelmät
  4. Tutkijaryhmä ja resurssit (tutkimusolosuhteet)
  5. Rahoitussuunnitelma
  6. Aikataulu
  7. Tulosten hyödyntäminen (arvio odotettavissa olevista tuloksista)

Hakemus osoitetaan JYPE-johtoryhmälle. Hakemukset tulee lähettää Jyväskylän yliopiston kirjaamoon (Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto) tai sähköisesti Anu Salpakoskelle anu.salpakoski@peurunka.fi viimeistään 22.3.2019 klo 16.00.  Hakemuksia ei palauteta. Päätöksestä ilmoitetaan 12.4.2019 mennessä.

Lisätietoja:

Hakuun liittyvät yleiset kysymykset:

Dekaani Ari Heinonen, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

puh. 040 805 3551, ari.o.heinonen@jyu.fi

 

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Palvelupäällikkö, Anu Salpakoski, Peurunka

puh. 020 751 6791, anu.salpakoski@peurunka.fi